ACP-advies lenvatinib (Lenvima®) in combinatie met pembrolizumab (Keytruda®) voor de behandeling van baarmoederkanker

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over lenvatinib (Lenvima®) in combinatie met pembrolizumab (Keytruda®) voor de behandeling van gevorderd of recidiverend endometriumcarcinoom. Dit zijn vormen van baarmoederkanker. De commissie heeft in haar vergadering van 12 mei 2023 gesproken over de vraag of lenvatinib bij de genoemde indicatie moet worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Tijdens de vergadering hebben patiëntenorganisaties Stichting Olijf en de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en fabrikant Eisa gesproken.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie is positief over het gevonden effect op overleving voor deze aandoening met een hoge ziektelast. De commissie vindt dat deze combinatiebehandeling snel beschikbaar zou moeten komen voor deze vrouwen, maar niet tegen de gevraagde prijs. Er is een prijsdaling van minimaal 65% nodig om te kunnen spreken van een kosteneffectieve behandeling. De commissie merkt op dat het naast pembrolizumab ook bij lenvatinib gaat om een indicatie-uitbreiding, wat het advies om minimaal een prijsreductie van 65% te behalen onderstreept. Hierbij merkt de commissie op dat deze prijsreductie is gebaseerd op de openbare lijstprijs van pembrolizumab. Afhankelijk van de onderhandelde prijs ligt de werkelijk benodigde prijsdaling van lenvatinib lager. Ook adviseert de commissie om er bij de onderhandeling rekening mee te houden dat er mogelijk andere middelen voor deze aandoening aankomen. En dat ook de inzet van de combinatiebehandeling in een eerdere behandellijn op dit moment wordt onderzocht. Tot slot adviseert de commissie om met de beroepsgroep gepaste gebruiksafspraken op te stellen over de inzet van deze combinatietherapie en nivolumab voor een subgroep van deze vrouwen.