ACP-advies over cannabidiol (Epidyolex®) bij therapieresistent syndroom van Lennox-Gastaut (LGS) of therapieresistent syndroom van Dravet (DS)

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over cannabidiol (Epidyolex®) in combinatie met clobazam als adjuvante bij patiënten van 2 jaar en ouder met therapieresistente Lennox-Gastautsyndroom (LGS) of therapieresistente Dravetsyndroom (DS). Dit zijn ernstige epileptische aandoeningen. De commissie heeft in haar vergadering van 10 juni 2022 gesproken over de vraag of cannabidiol bij de genoemde indicatie moet worden opgenomen in de basisverzekering. Tijdens de vergadering heeft de fabrikant Jazz Pharmaceuticals gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie komt tot een negatief advies, tenzij een aanzienlijke prijsreductie wordt bereikt van minimaal 25%. Bij de prijsonderhandeling moet worden meegenomen dat er op korte termijn indicatie-uitbreidingen te verwachten zijn: de commissie adviseert in de prijsonderhandeling prijsafslagen te hanteren bij toename in volume. Verder kan de commissie zich vinden in de voorgestelde aanvullende voorwaarden en adviseert zij om stopcriteria op te stellen, die wellicht kunnen aansluiten bij de stopcriteria van de NHS.