Pakketadvies sluisgeneesmiddel zanubrutinib (Brukinsa®) voor de behandeling van de ziekte van Waldenström

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het geneesmiddel zanubrutinib (Brukinsa®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met de ziekte van Waldenström. Dit is een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van zanubrutinib in de sluis voor dure geneesmiddelen, vanwege te verwachten hoge kosten. Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het middel na een succesvolle prijsonderhandeling op te nemen in het basispakket.

Update mei 2022: zanubrutinib (Brukinsa®) vanaf 1 juni 2022 vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering

In mei 2022 heeft de minister van VWS besloten het advies van het Zorginstituut over te nemen. Zanubrutinib wordt daarom vanaf 1 juni 2022 vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering voor patiënten met de ziekte van Waldenström. Meer informatie over de vergoeding van zanubrutinib is te vinden in Bijlage 0 van de Regeling zorgverzekering (artikel 48).

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

De ziekte van Waldenström is een zeldzame vorm van lymfeklierkanker, waarbij de kankercellen vooral in het beenmerg zitten. De kankercellen kunnen zich ook ophopen in de lever of in de milt.

Brukinsa is een capsule met 80 mg zanubrutinib voor orale toediening. Dit betekent dat het medicijn via de mond wordt ingenomen. Vergoeding is aangevraagd voor de behandeling van volwassen patiënten met de ziekte van Waldenström die daarvoor ten minste 1 eerdere behandeling hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling voor patiënten die niet in aanmerking komen voor chemo-immunotherapie.

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS zanubrutinib in het basispakket op te nemen, maar alleen als de prijs van het middel na succesvolle prijsonderhandelingen niet hoger is dan de prijs van de bestaande behandeling met het middel ibrutinib.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft zanubrutinib in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, noemen we intramurale geneesmiddelen. Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere (prijs)afspraken toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Als nieuwe middelen veel kosten, kan de minister van VWS besluiten om deze tijdelijk uit het basispakket te houden en in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Dit betekent dat het middel pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als: 

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is; 
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik; 
  • er succesvol met de fabrikant over prijsverlaging is onderhandeld.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. De uiteindelijke beslissing over wel of geen vergoeding uit het basispakket ligt bij de minister.