GVS-advies empagliflozine (Jardiance®) bij de behandeling van volwassenen met chronisch hartfalen

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of de vergoedingsvoorwaarden voor het middel empagliflozine (Jardiance®) kunnen worden uitgebreid. Empagliflozine is al opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem met als vergoedingsvoorwaarde (bijlage 2) dat het middel wordt gebruikt bij de behandeling van een specifieke groep patiënten met diabetes mellitus type 2. Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg nu de vergoeding uit te breiden voor de behandeling van een bepaalde groep volwassenen met chronisch hartfalen.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Jardiance® is een filmomhuld tablet dat empagliflozine bevat en beschikbaar is in 2 sterktes: 10 en 25 mg. De fabrikant heeft vergoeding gevraagd voor de behandeling van volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie.

Hartfalen is een aandoening waarbij de pompkracht van het hart is verminderd. Bij symptomatisch hartfalen is er sprake van klachten bij normale inspanning of zelfs in rust. Veelvoorkomende klachten zijn overmatige vermoeidheid, hartkloppingen en kortademigheid. Een verminderde ejectiefractie betekent dat de knijpfunctie van het hart minder goed werkt. Daardoor wordt bij een hartslag minder bloed weggepompt dan normaal.

Voor dit geneesmiddel vraagt de fabrikant uitbreiding van de voorwaarden op bijlage 2. De huidige voorwaarden voor het gebruik van empagliflozine zijn: 

  • Voor de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) die niet behandeld kunnen worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat. Het gaat om patiënten die bovendien geen insuline gebruiken en die dit middel gebruiken als een tweevoudige of drievoudige behandeling in combinatie met metformine of een sulfonylureumderivaat. 
  • Voor de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) van 18 jaar of ouder met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten:
    • met eerder bewezen hart- en vaatziekten; of
    • met chronische nierschade.

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert om de vergoedingsvoorwaarden van empagliflozine (eerder ook wel dapagliflozine) uit te breiden met de volgende voorwaarde:

  • Bij volwassen patiënten met symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (LVEF<40%)

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Alleen extramurale geneesmiddelen die zijn opgenomen in het GVS worden vergoed vanuit het basispakket. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lijst waarop ze worden geplaatst. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A. Hierbij kan een vergoedingslimiet gelden. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet. Er kunnen ook nog nadere voorwaarden aan de vergoeding worden gesteld. In dat geval wordt een middel ook op bijlage 2 geplaatst.