GVS-advies levomepromazine (Nozinan®)

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het middel levomepromazine (Nozinan®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Levomepromazine wordt gebruikt bij palliatieve sedatie in de thuissituatie. Het is een medicijn voor thuisgebruik dat op recept verkrijgbaar is bij de apotheek. We noemen dat een extramuraal geneesmiddel. Zo’n geneesmiddel komt alleen voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS.  Het Zorginstituut concludeert dat het geneesmiddel niet onderling vervangbaar is met andere geneesmiddelen in het GVS. Daarom adviseren wij om levomepromazine (Nozinan®) op te nemen op bijlage 1B en bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering en hieraan voorwaarden te verbinden.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Palliatieve sedatie is zorg in de laatste levensfase van een patiënt. De arts kan de patiënt medicijnen geven waardoor de patiënt in slaap valt. Het doel van palliatieve sedatie is het verlichten van pijn of ongemak bij de patiënt. 

Levomepromazine (Nozinan®) wordt toegepast voor palliatieve sedatie en voor misselijkheid en braken in de palliatieve fase. Levomepromazine is een off-label toepassing en is dus niet officieel geregistreerd voor deze indicatie, maar wordt al jarenlang gebruikt op basis van de eigenschappen van het middel. Deze toepassing is opgenomen in de betreffende landelijke behandelrichtlijnen: de richtlijn Palliatieve Sedatie. 

Op dit moment wordt het middel nog niet vergoed, omdat het niet is opgenomen in het basispakket. Daardoor komen de kosten voor het gebruik van dit middel na overlijden van de patiënt nu voor rekening van de nabestaanden.

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert om levomepromazine (Nozinan®) op te nemen op bijlage 1B en bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering en hieraan de onderstaande voorwaarden te verbinden.

Voorwaarden levomepromazine

De voorwaarden zijn als volgt. Uitsluitend voor een verzekerde waarbij het geneesmiddel zal worden ingezet voor:
1. palliatieve sedatie; of
2. misselijkheid en braken in de palliatieve fase.

Dit is overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.