GVS-advies drospirenon/estetrol (Drovelis®)

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het middel drospirenon/estetrol (Drovelis®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Drospirenon/estetrol is een medicijn voor thuisgebruik dat op recept verkrijgbaar is bij de apotheek. We noemen dat een extramuraal geneesmiddel. Zo’n geneesmiddel komt alleen voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS. Drospirenon/estetrol is een anticonceptiemiddel dat via de mond wordt ingenomen. Het Zorginstituut concludeert dat dit middel onderling vervangbaar is met de groep anticonceptiva in het GVS-cluster 0G03AABO V. Het Zorginstituut adviseert de minister om drospirenon/estetrol in dat cluster op bijlage 1A van het GVS te plaatsen.

Drospirenon/estetrol (Drovelis®)

Drospirenon/estetrol is een oraal anticonceptivum. Dat is een anticonceptiemiddel dat via de mond wordt ingenomen.

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om drospirenon/estetrol op te nemen op bijlage 1A van het GVS, in het cluster 0G03AABO V. De standaarddosis van drospirenon/estetrol is 0,86 tablet per dag. Er zijn voorwaarden van toepassing die zijn vastgelegd op Bijlage 2 voor anticonceptiva (onderdeel 64). Die voorwaarden zijn:

  • uitsluitend voor een verzekerde:
    • jonger dan 21 jaar;
    • ter behandeling van endometriose als de verzekerde hierop is aangewezen volgens de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard;
    • of ter behandeling van menorragie waarbij sprake is van bloedarmoede, dus bij een hemoglobinewaarde die lager is dan de referentiewaarden zoals gehanteerd in de richtlijnen van de desbetreffende beroepsgroepen.

Opname op bijlage 1A van het GVS

Op bijlage 1A van het GVS staat de lijst met groepen (clusters) van onderling vervangbare geneesmiddelen. Geneesmiddelen zijn onderling vervangbaar als ze: 

  • bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden toegepast; 
  • via een gelijke toedieningsweg worden toegediend; 
  • in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd.

De geneesmiddelen op deze lijst hebben een vergoedingslimiet. Als de prijs van het middel boven de limiet ligt, moet de verzekerde dus bijbetalen.