GVS-advies buprenorfine (Buvidal®) voor de behandeling van een verslaving aan pijnstillers

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het middel subcutaan buprenorfine (Budival®) onderling vervangbaar is met een ander middel dat is opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat is niet het geval. Subcutaan buprenorfine (Buvidal®) is een injectie die onderhuids wordt gegeven bij de behandeling van volwassenen die verslaafd zijn aan opioïden (pijnstillers). Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om subcutaan buprenorfine (Buvidal®) op te nemen op bijlage 1B van het GVS, op voorwaarde dat er geen meerkosten zijn voor het farmaciebudget.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Subcutaan buprenorfine (Buvidal®) is een injectie bedoeld voor de behandeling van een verslaving aan opioïden (pijnstillers), binnen een medische, sociale en psychologische behandeling. Het middel is bedoeld voor gebruik bij mensen van 16 jaar en ouder.

Onderlinge vervangbaarheid met andere geneesmiddelen

In het GVS zijn oraal (via de mond) methadon en sublinguaal (onder de tong) buprenorfine + naloxon opgenomen voor de behandeling van een verslaving aan opioïden. Methadon is opgenomen in cluster 0N07BCAO V en sublinguaal buprenorfine + naloxon in cluster 0N07BCBO V.

In het GVS wordt bij de indeling van geneesmiddelen in groepen van onderlinge vervangbaarheid onder andere onderscheid gemaakt in geneesmiddelen die via injectie worden toegepast en geneesmiddelen die niet via injectie worden toegepast. Omdat subcutaan buprenorfine per injectie wordt toegediend, is dit niet onderling vervangbaar met oraal methadon of sublinguaal burprenorfine + naloxon.

Advies Zorginstituut

Subcutaan buprenorfine voldoet bij de genoemde groep patiënten aan de stand van de wetenschap en praktijk. Oftewel het middel is effectief. Het middel is wel duurder dan sublinguaal buprenorfine + naloxon. Het Zorginstituut adviseert de minister dan ook om subcutaan buprenorfine (Buvidal®) op te nemen op bijlage 1B van het GVS, op voorwaarde dat er geen meerkosten zijn voor het farmaciebudget.

Opname op bijlage 1B van het GVS

Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen die vergoed worden uit het basispakket. Ze zijn een zogeheten te verzekeren prestatie in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A (onderling vervangbare middelen) of staan apart op bijlage 1B (unieke geneesmiddelen).

Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.