Advies Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

In opdracht van de minister voor Medische Zorg en Sport heeft Zorginstituut Nederland een advies opgesteld over vaccinatiezorg voor medische risicogroepen in de Zorgverzekeringswet. Diverse medische risicogroepen, zoals patiënten met een verminderde afweer, ontvangen niet altijd de vaccinaties die voor hen noodzakelijk zijn. Of zij krijgen deze vaccinaties niet vergoed. In dit rapport geeft het Zorginstituut advies over verbetering van vaccinatiezorg voor medische risicogroepen die onder het basispakket valt. Meer regie en duidelijkheid in verantwoordelijkheden moeten leiden tot een structurele verbetering van deze vaccinatiezorg. Wat uiteindelijk gezondheidswinst betekent voor medische risicogroepen.

Update april 2024: Zorginstituut werkt aan vervolgadvies vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Het Zorginstituut werkt aan een vervolgadvies over vaccinaties voor medische risicogroepen. Met dit vervolgadvies geven we inzicht in welke routes voor vergoeding van vaccinaties er bestaan en geven we oplossingsrichtingen voor de knelpunten in de vergoeding. Daarnaast verduidelijken we welke vaccinatiezorg onder de Zvw valt. Het vervolgadvies wordt halverwege 2024 opgeleverd. 

Lees meer over het vervolgadvies vaccinatiezorg.

Vaccinaties in de basisverzekering

Om medische risicogroepen betere tegen infectieziekten te beschermen, worden verschillende vaccins vergoed uit de basisverzekering. Maar de vaccinatiezorg voor medische risicogroepen is versnipperd en niet efficiënt geregeld. In de praktijk blijkt dat patiënten en hun behandelaren niet altijd weten dat ze bepaalde vaccinaties via de basisverzekering kunnen krijgen. Voor behandelaren is het niet altijd duidelijk waarvoor en wanneer hun patiënt is ingeënt, omdat een nauwkeurig overzicht hiervan vaak ontbreekt. En een groot deel van de patiënten die wel worden ingeënt ontvangt geen vergoeding uit de basisverzekering.

Regie en verantwoordelijkheid

Om de vaccinatiezorg structureel te verbeteren moeten er op landelijk niveau afspraken over regie en verantwoordelijkheid worden gemaakt met de betrokken partijen. Zorgverleners weten vaak niet wie voor vaccinatiezorg verantwoordelijk is en verwijzen naar elkaar. Zo krijgt de patiënt vaak niet de vaccinatiezorg die nodig is. Ook bestaan er regionale verschillen in de uitvoering. In sommige regio’s is de medisch specialist als eerste verantwoordelijk. In andere regio’s kan dat de GGD of huisarts zijn. Dit schept onduidelijkheid voor patiënten en behandelaren, en maakt dat niet alle patiënten in gelijke mate toegang hebben tot de vaccinatiezorg.