Vaccinaties

Vaccinaties (inentingen) beschermen mensen tegen ernstige infectieziekten. Zoals mazelen, kinkhoest en baarmoederhalskanker. In Nederland worden veel vaccinaties gratis aangeboden door de overheid. Andere vaccinaties moet u zelf betalen.

Rijksvaccinatieprogramma

Er zijn vaccinaties voor verschillende groepen mensen. Sommige groepen mensen hebben extra bescherming nodig, of lopen meer risico om ziek te worden. Bijvoorbeeld jonge kinderen, tieners, ouderen of zwangere vrouwen. Vaccinaties voor deze groepen noemen we collectieve preventie en worden betaald door de overheid, omdat ze onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma.

Het Rijksvaccinatieprogramma bevat de volgende vaccinaties:

  • Kinderen tot en met 9 jaar worden ingeënt tegen 12 ernstige infectieziekten.
  • Meisjes van 13 jaar worden ingeënt tegen het HPV-virus. Vanaf 2021 worden ook jongens hiertegen ingeënt. Jongens en meisjes worden dan vanaf 9 jaar ingeënt.
  • Jongeren van 14 jaar worden ingeënt tegen meningokokken (ACWY).
  • Vrouwen kunnen bij 22 weken zwangerschap ingeënt worden tegen kinkhoest. De 22 wekenprik zorgt ervoor dat de baby vanaf de geboorte al beschermd is tegen kinkhoest.

Informatie over deze vaccinaties kunt u vinden op de website van Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - Rijksvaccinatieprogramma.

Griepprik

Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Om besmetting van mensen die extra risico lopen te verkleinen is er het Nationaal Programma Grieppreventie. Vanuit dit programma worden elk jaar mensen ingeënt tegen de griep.
De griepprik is gratis voor kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep. Bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, maar ook voor mensen met bijvoorbeeld long- of hartaandoeningen. Deze mensen ontvangen van hun huisarts een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik.
Meer informatie over de griepprik staat op de website van het RIVM – griepprik.

Vaccinaties op maat

Buiten het Rijksvaccinatieprogramma en de Griepprik zijn er ook vaccinaties die niet gratis worden aangeboden, maar waar u wel voor kunt kiezen. Deze vaccinaties betaalt u zelf. Dit zijn extra vaccinaties die op maat kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld tegen gordelroos of waterpokken.
Meer informatie staat op de website van het RIVM – Vaccinaties op maat.

Vaccinaties voor reizigers

Er zijn ook vaccinaties voor als u op reis gaat. Deze beschermen tegen tropische ziekten. Deze vaccinaties betaalt u zelf. Voor informatie en advies over reizigersvaccinaties kunt u terecht op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) of bij uw lokale GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Vaccinaties bij verhoogd risico om ziek te worden

Soms worden vaccinaties ingezet om een persoon met een verhoogd risico om ziek te worden te beschermen. Bijvoorbeeld iemand zonder milt, of iemand met hiv. Er wordt dan per persoon bekeken of het geven van een vaccin voordeel voor deze persoon kan hebben. Sommige vaccinaties kunnen onderdeel zijn van de behandeling in het ziekenhuis. Meer informatie over de vergoeding van ziekenhuisbehandelingen vindt u op de pagina ‘Medisch-specialistische zorg (Zvw)’.
Vaccinaties kunnen soms ook worden vergoed vanuit het basispakket als ze zijn opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Voor sommige vaccins gelden aanvullende voorwaarden. Over de vergoeding van het vaccin kunt u ook informatie vinden op onze website Medicijnkosten. Vaccins die opgenomen zijn in het GVS vallen onder het eigen risico. Meer informatie over het eigen risico staat op de pagina 'Eigen risico (Zvw)'.