Uitvoeringstoets vaccinatielandschap medische risicogroepen

In opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Zorginstituut een uitvoeringstoets opgesteld over het vaccinatielandschap van medische risicogroepen. Deze uitvoeringstoets is het startschot voor een advies van het Zorginstituut over de vaccinatiezorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Aanleiding voor de uitvoeringstoets

Bij verschillende zorginstanties (artsen, RIVM, VWS en Zorginstituut Nederland) komen signalen binnen dat er knelpunten bestaan in de vaccinatiezorg binnen de Zorgverzekeringswet. Medische risicogroepen, bijvoorbeeld patiënten met een verwijderde milt, zijn aangewezen op bepaalde vaccinaties. Door de knelpunten in het vaccinatielandschap ontvangen sommige patiënten de benodigde vaccinaties niet, of krijgen zij daar geen vergoeding voor. Als burgers een noodzakelijke vaccinatie niet ontvangen, lopen zij een gezondheidsrisico. In deze uitvoeringstoets wordt er een inventarisatie gemaakt van de knelpunten in de toegang tot vaccins die onder de basisverzekering vallen.

Knelpunten vaccinatiezorg medische risicogroepen

In de uitvoeringstoets komt naar voren dat er in 4 onderdelen van de zorg knelpunten voor vaccinaties bestaan:

  • kenbaarheid: de richtlijnen voor vaccinaties zijn onduidelijk;
  • betaalbaarheid: mogelijk effectieve vaccinaties vallen niet in de basisverzekering;
  • uitvoerbaarheid: er bestaat onduidelijkheid over welke zorgverlener (in de eerste of tweede lijn) verantwoordelijkheid draagt voor het leveren en toedienen van vaccins;
  • bewustwording: zorgverleners (h)erkennen de medische noodzaak van een vaccin voor een bepaalde medische risicogroep niet.

Het succes van de vaccinatiezorg binnen het basispakket hangt af van alle 4 verschillende onderdelen. Burgers zullen de vaccinaties waarop zij zijn aangewezen alleen ontvangen als alle knelpunten gezamenlijk worden aangepakt en opgelost.