GVS-advies natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) bij de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het middel natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) is geïndiceerd voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen. 

Een geneesmiddel wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. Bij de toetsing is gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel dat al in het GVS is opgenomen (bijlage 1A). Dit is het geval. Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) samen met natriumpolystyreensulfonaat (SPS) op te nemen in een nieuw te vormen cluster op bijlage 1A van het GVS.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) is geregistreerd voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen. Natriumzirkoniumcyclosilicaat is beschikbaar als poeder voor orale suspensie. Elk sachet bevat 5 g of 10 g.  

Onderlinge vervangbaarheid met andere geneesmiddelen

De gebruikelijke farmacotherapeutische behandeling waarmee natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) kan worden vergeleken bestaat uit de harspreparaten natriumpolystyreensulfonaat (SPS, Resonium®) en calciumpolystyreensulfonaat (CPS, Sorbisterit®). Daarnaast is sinds 2019 de kationenwisselaar patiromeer (Veltassa®) opgenomen in het GVS. Aangezien de werking van natriumzirkoniumcyclosilicaat evenals SPS berust op uitwisseling van kalium met natrium, komt gezien de huidige indeling in het GVS SPS in aanmerking voor vergelijking met natriumzirkoniumcyclosilicaat. Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat natriumzirkoniumcyclosilicaat een gelijke waarde heeft ten opzichte van natriumpolystyreensulfonaat (SPS).

Advies Zorginstituut

Zorginstituut Nederland adviseert u natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) samen met natriumpolystyreensulfonaat (SPS) op te nemen in een nieuw te vormen cluster op bijlage 1A van het GVS. Als standaarddosis kan voor natriumzirkoniumcyclosilicaat 7,5 g per dag gehanteerd worden. De standaarddosis voor SPS is 45 g per dag.  

Opname op bijlage 1A van het GVS

Op bijlage 1A staat de lijst met groepen (clusters) van onderling vervangbare geneesmiddelen. Geneesmiddelen worden als onderling vervangbaar aangemerkt als zij: 

  • bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden toegepast; 
  • via een gelijke toedieningsweg worden toegediend; én 
  • in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd.

De geneesmiddelen op deze lijst hebben een vergoedingslimiet. Als de prijs van het middel boven deze limiet ligt, moet de verzekerde dus bijbetalen.