ACP-advies over 5 behandelcombinaties bij multipel myeloom (MM)

De commissie heeft in haar vergadering van 11 december 2020 gesproken over de vraag of 5 behandelcombinaties van (sluis)geneesmiddelen voor patiënten multipel myeloom (MM, een kwaadaardige aandoening van het beenmerg) onder bepaalde voorwaarden allemaal tegelijk opgenomen kunnen worden in de basisverzekering. Het betreft combinaties van de (sluis)geneesmiddelen lenalidomide, daratumumab en pomalidomide. Bijgaand document bevat een weergave van de discussie tijdens de vergadering en het advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut.

De patiëntenorganisaties NFK en Hematon, de beroepsgroep (werkgroep multipel myeloom van de HOVON) en fabrikant Janssen van het middel daratumumab hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.

Advies ACP aan het Zorginstituut

Het Zorginstituut stelt voor om deze combinatietherapieën in de vorm van een pilot tijdelijk, onder voorwaarden (zoals het onderzoeken van gepast gebruik) na scherpe prijsonderhandeling op te nemen in het basispakket om vervolgens te werken aan een definitieve aanpak voor beoordeling van deze middelen. Het Zorginstituut stelt ook voor een taakgroep in te stellen om het Zorginstituut hierbij te adviseren. Gepast gebruik onderzoek zal daarbij een belangrijke focus krijgen.