Pakketadvies 5 geneesmiddelen bij de behandeling van multipel myeloom

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of 5 behandelcombinaties van geneesmiddelen voor patiënten met multipel myeloom (MM, een kwaadaardige aandoening van het beenmerg) onder voorwaarden tegelijk opgenomen kunnen worden in het basispakket. Het gaat om combinaties van de (sluis)geneesmiddelen lenalidomide, daratumumab en pomalidomide.

Geneesmiddelen voor de behandeling van multipel myeloom

Multipel myeloom is de ongecontroleerde deling van kwaadaardige plasmacellen (myeloomcellen) in het beenmerg. In Nederland worden hiermee naar schatting 1100 patiënten, veelal 65 jaar of ouder, per jaar gediagnosticeerd. Patiënten worden vaak meerdere keren en met verschillende geneesmiddelen (al dan niet in combinatie) behandeld. De ontwikkeling van nieuwe behandelcombinaties gaat snel.

Het Zorginstituut heeft mede daarom in 1 keer advies gegeven over 5 geneesmiddelen bij de behandeling van multipel myeloom. In het advies beantwoorden we de vraag of de 5 behandelcombinaties van geneesmiddelen voor patiënten met multipel myeloom onder bepaalde voorwaarden allemaal tegelijk opgenomen kunnen worden in het basispakket. Het gaat om combinaties van de (sluis)geneesmiddelen lenalidomide, daratumumab en pomalidomide.

Voorlopig advies

Het Zorginstituut vindt dat de effectiviteit en werkzaamheid van de 5 geneesmiddelen voldoende zijn aangetoond. Maar gezien het bijzondere karakter van de ziekte (multipel myeloom) adviseert het Zorginstituut de minister om de middelen in het kader van een pilot, onder voorwaarden en na scherpe prijsonderhandeling, tijdelijk op te nemen in het basispakket. Dit in afwachting van een definitieve aanpak en advies vanuit het Zorginstituut.

Het is in het belang van de patiënten met multipel myeloom dat de genoemde combinatietherapieën snel beschikbaar komen. Het Zorginstituut zal een taakgroep multipel myeloom inrichten, waarin de belanghebbende partijen vertegenwoordigd zijn. In deze taakgroep werken we met elkaar een alternatieve aanpak uit van onze advisering over de inzet van de geneesmiddelen bij multipel myeloom. Real time monitoring en onderzoek naar gepast gebruik krijgen daarbij een belangrijke focus.