ACP-advies over dabrafenib in combinatie met trametinib (Tafinlar® en Mekinist®)

Advies van de Adviescommissie Pakket (ACP) aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over dabrafenib in combinatie met trametinib (Tafinlar® en Mekinist®) bij de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met melanoom in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na complete resectie.
De commissie heeft in haar vergadering van 28 juni 2019 gesproken over de vraag of de ‘sluismiddelen’ dabrafenib in combinatie met trametinib (Tafinlar® en Mekinist®) bij hierboven genoemde indicatie opgenomen moeten worden in het basispakket. Tijdens de vergadering is gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken door de patiëntenvereniging en de fabrikant van het product.

Het vertrekpunt van de discussie is het feit dat de combinatietherapie dabrafenib met trametinib (Tafinlar® en Mekinist®) voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk'. Echter, kijkend naar de onderbouwing van de effectiviteit en kosteneffectiviteit is er sprake is van grote onzekerheden. Op basis van deze onzekerheden adviseert de commissie dan ook om deze behandelcombinatie niet op te nemen in het basispakket.

De Raad van Bestuur van het Zorginstituut zal dit ACP-advies meenemen in zijn advies aan de minister voor Medische Zorg.

Adviescommissie Pakket

De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur (RvB) van het Zorginstituut over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de pakketcriteria en kijkt of de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen van de patiënten die in aanmerking komen voor vergoeding van een bepaalde interventie, als naar de belangen van patiënten met andere aandoeningen (die ook graag willen dat de behandeling van hun aandoening wordt vergoed) en van premiebetalers. Zij doet dit vanuit het principe dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren voor de gehele bevolking.