ACP-advies over de 'Monitor MS-geneesmiddelen 2019'

Advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de ‘Monitor MS-geneesmiddelen 2019’. De ACP heeft in haar vergadering van 5 april 2019 gesproken over de belangrijkste bevindingen uit de monitor. De commissie acht het noodzakelijk dat de volgende Monitor MS-geneesmiddelen wordt uitgebreid met uitkomstgegevens en adviseert het Zorginstituut en partijen om te leren van de opzet van het Zweedse register.