ACP-advies over de 'Monitor MS-geneesmiddelen 2019'

Advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de ‘Monitor MS-geneesmiddelen 2019’. De ACP heeft in haar vergadering van 5 april 2019 gesproken over de belangrijkste bevindingen uit de monitor. De commissie acht het noodzakelijk dat de volgende Monitor MS-geneesmiddelen wordt uitgebreid met uitkomstgegevens en adviseert het Zorginstituut en partijen om te leren van de opzet van het Zweedse register.

Adviescommissie Pakket

De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur (RvB) van het Zorginstituut over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de pakketcriteria en kijkt of de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen van de patiënten die in aanmerking komen voor vergoeding van een bepaalde interventie, als naar de belangen van patiënten met andere aandoeningen (die ook graag willen dat de behandeling van hun aandoening wordt vergoed) en van premiebetalers. Zij doet dit vanuit het principe dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren voor de gehele bevolking.