Monitor MS-geneesmiddelen

De afgelopen jaren zijn veel nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van multiple sclerose (MS) in het basispakket opgenomen. De effectiviteit van de inzet van deze nieuwe middelen is niet altijd duidelijk. Bij het gebruik van deze middelen ontbreken nog handvatten om passende zorg aan iedere patiënt te kunnen bieden, zoals duidelijke start- en stopcriteria. Ook criteria om te bepalen wanneer iemand zou moeten switchen naar andere medicatie ontbreken. Zorginstituut Nederland heeft de Monitor MS-geneesmiddelen ontwikkeld om inzicht te bieden in het gepast gebruik en de kosten van MS-geneesmiddelen.

Om de zorg voor iedereen betaalbaar te houden – nu en in de toekomst – is niet alleen de beslissing over het wel of niet vergoeden van een bepaald geneesmiddel van belang. Het is ook belangrijk dat alle beschikbare geneesmiddelen zo optimaal mogelijk worden ingezet. De eerste Monitor MS-geneesmiddelen verscheen in 2019. De monitor geeft op basis van declaratiedata inzicht in het aantal gebruikers en de kosten van MS-geneesmiddelen in Nederland in de jaren 2012 tot en met 2016. De monitor biedt ook informatie over hoe vaak patiënten wisselen tussen verschillende MS-geneesmiddelen. Verder beschrijft de monitor de voortgang van het Nederlandse MS-register en andere nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van MS-geneesmiddelen.

Factsheet kostenontwikkeling en gebruik MS-middelen

De MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) verzamelt in een MS-kwaliteitsregistratie (klinische) uitkomstresultaten van (het gebruik van) de verschillende MS-geneesmiddelen. Op dit moment bevat het MS-register gegevens van meer dan 1.000 patiënten. De geregistreerde gegevens worden gevalideerd, ofwel gecheckt op hun betrouwbaarheid en juistheid. Zodra dit proces voltooid is, kan ook het Zorginstituut over deze gegevens beschikken. Dan kan worden nagegaan of sinds de publicatie van de eerste monitor in 2019 sprake is van gepast gebruik van MS-geneesmiddelen en dus van passende zorg voor de MS-patiënt. Het is nu nog niet duidelijk wanneer de validatie van de gegevens uit het MS-register voltooid is.

Het factsheet 'Gebruikers, uitgaven en switchen MS-geneesmiddelen 2012-2020' geeft op basis van declaratiedata inzicht in de kostenontwikkeling en het gebruik van MS-geneesmiddelen van 2012 tot en met 2020.

Het Zorginstituut blijft de kosten en het aantal gebruikers monitoren van alle bestaande en nieuwe MS-geneesmiddelen die vergoed worden vanuit het basispakket.