ACP vergadert over de monitor MS-geneesmiddelen en een geneesmiddel bij leukemie

De monitor MS-geneesmiddelen en het geneesmiddel Venetoclax (Venclyxto®) bij de behandeling van Chronische lymfatische leukemie (CLL) worden besproken in de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) van vrijdag 5 april 2019.

De foto toont een close-up van het bord met logo van het Zorginstituut bij de ingang

Monitor MS-geneesmiddelen

In relatief korte tijd zijn 12 nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van Multiple Sclerose (MS) toegelaten tot het basispakket. Het Zorginstituut heeft in meerdere adviezen aan de minister voor Medische Zorg benadrukt dat het noodzakelijk is om met relevante veldpartijen afspraken te maken over het gepast gebruik van alle MS-geneesmiddelen. Daarnaast moet een MS-register inzicht gaan geven in een zorgvuldige indicatiesetting, de zogenaamde start-, switch- en stopcriteria en de plaatsbepaling van de verschillende MS-geneesmiddelen in de klinische praktijk.

Door de komst van nieuwe geneesmiddelen, het ontbreken van een richtlijn op het gebied van de inzet van deze middelen (de MS richtlijn van neurologen wordt momenteel herzien) en het switchen tussen behandelingen is het onduidelijk of MS-patiënten kwalitatief goede en kosteneffectieve zorg krijgen.

Om de kwaliteit van zorg voor MS-patiënten te verbeteren is de Ronde Tafel MS geïnitieerd door het ministerie van VWS en het Zorginstituut. Met de Monitor MS-geneesmiddelen wil het Zorginstituut input leveren voor de discussie en afspraken rond het gepast gebruik van MS-geneesmiddelen aan de Ronde Tafel MS.

Venetoclax (Venclyxto®) bij de behandeling van Chronische lymfatische leukemie (CLL)

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is een hematologische type kanker. Er is hierbij sprake van een ontregelde groei van afwijkende witte bloedcellen. De oorzaak van CLL is nog onbekend, wel lijken genetische factoren een rol te spelen. CLL komt op alle leeftijden voor, maar vooral bij een leeftijd boven de 60 jaar. Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 900 patiënten de diagnose CLL. CLL kan fataal zijn en volledige genezing van CLL is tot op heden niet mogelijk. Wel is door behandeling een tijdelijke verdwijning van de ziekteverschijnselen mogelijk.

De Wetenschappelijke adviesraad (WAR) heeft de behandeling met Venetoclax (Venclyxto®), in combinatie met rituximab, beoordeeld. Deze beoordeling richtte zich specifiek op patiënten die ten minste één andere therapie hebben gehad. De therapeutische waarde van venetoclax + rituximab (V+R) bij volwassen patiënten met CLL is vergeleken met de standaardtherapie. Hieruit is gebleken dat de behandeling voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk.
Aan de ACP wordt gevraagd of ze de prijs van de behandeling acceptabel vinden ten opzichte van de effectiviteit.

Adviescommissie Pakket (ACP)

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking op voorgenomen rapporten en signalementen waarin het Zorginstituut de minister van VWS adviseert over voorgenomen beleid rondom het basispakket of over ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van dat pakket. De vergaderingen van de ACP zijn openbaar.