Pakketadvies sluisgeneesmiddel durvalumab (Imfinzi®) voor volwassenen met lokaal gevorderd, irresectabel niet-kleincellig longcarcinoom

Zorginstituut Nederland heeft de pakketbeoordeling afgerond voor durvalumab (Imfinzi®). Het middel wordt gebruikt bij de behandeling van een bepaald type longkanker. Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om Durvalumab op te nemen in het basispakket, na onderhandeling over de prijs in de vorm van prijs-volumeafspraken. Het geneesmiddel was eerder vanwege de verwachte hoge kosten door de minister in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst.

Immuuntherapie

Durvalumab is een immuuntherapie die erop gericht is de anti tumor-respons van het immuunsysteem te verbeteren bij specifieke longkankerpatiënten waarvoor nog geen curatieve behandeling beschikbaar is. De huidige standaardbehandeling in een niet-operabel stadium, na behandeling met chemoradiotherapie, is namelijk actief volgen tot progressie van de ziekte optreedt. In een gerandomiseerd klinisch onderzoek werd door behandeling met Durvalumab een winst in algehele overleving van tenminste 6 maanden bereikt ten opzichte van de standaardbehandeling.

(Kosten)effectiviteit

Durvalumab is een effectieve en in potentie curatieve behandeling voor een subgroep van longkankerpatiënten met een hoge ziektelast. De kosteneffectiviteit is relatief gunstig en bedraagt ongeveer € 35.000 per QALY (gewonnen levensjaar van goede kwaliteit). Maar doordat het middel heel vaak toegepast zal worden en er een reële kans is op indicatie-uitbreiding, kan de budgetimpact bij opname in het basispakket oplopen tot ca. € 56 miljoen per jaar.

Sluis voor dure geneesmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, worden in beginsel zonder (prijs-)afspraken toegelaten tot het basispakket, zodat innovatieve zorg snel beschikbaar komt. De minister voor Medische zorg en Sport kan echter besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge prijs, toch tijdelijk uit het pakket te houden. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen en kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs.

Reactie van de minister

Na het advies van het Zorginstituut heeft de minister voor Medische Zorg met de fabrikant onderhandeld over een lagere prijs van het middel. Op basis van deze onderhandeling heeft de minister besloten om durvalumab vanaf 1 september 2019 te vergoeden vanuit het basispakket. Prijsafspraken over geneesmiddelen zijn bijna altijd vertrouwelijk. Het is daarom niet mogelijk om aan te geven wat de besparing is.