ACP-advies over durvalumab (Imfinzi®)

Advies van de Adviescommissie Pakket (ACP) aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over durvalumab (Imfinzi®) bij de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellig longkanker (NSCLC) in volwassenen bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.
De commissie heeft in haar vergadering van 1 maart 2019 gesproken over de vraag of het ‘sluismiddel’ durvalumab bij hierboven genoemde indicatie opgenomen moet worden in het basispakket. Tijdens de vergadering is gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken door de fabrikant van het product.