GVS-advies herbeoordeling fampridine (Fampyra®) bij multiple sclerose (MS)

Het Zorginstituut heeft een herbeoordeling uitgevoerd voor het middel fampridine (Fampyra®) bij de behandeling van multiple sclerose (MS). Het Zorginstituut concludeert dat fampridine geen plaats verdient in het basispakket. Het is niet bewezen beter dan de gebruikelijke behandeling in Nederland, maar wel duurder (in vakjargon: fampridine heeft therapeutische minderwaarde t.o.v. de gebruikelijke behandeling). In zo’n geval geeft het Zorginstituut een negatief advies en stopt de voorwaardelijke toelating. Dit betekent dat na 1 april 2018 geen aanspraak meer bestaat op vergoeding van fampridine.

Voorwaardelijke toelating

De minister van VWS heeft op 1 april 2016 het middel voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket voor een periode van 2 jaar. Op dat moment was er ook nog geen bewijs voor de werking van het middel. De voorwaarde was dat patiënten in die periode deelnamen aan een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van Fampyra®.

Voor voorwaardelijke toelating komen geneeskundige zorg, geneesmiddelen en hulpmiddelen in aanmerking, die nog geen deel uitmaken van het basispakket omdat de effectiviteit nog niet bewezen is. In de periode van de tijdelijke toelating moeten de onderzoekers gegevens verzamelen over de effectiviteit (en kosteneffectiviteit) van de zorg. Aan de hand van de verzamelde gegevens tijdens het onderzoek kan, voor afloop van de periode van voorwaardelijke toelating, worden vastgesteld of de zorg effectief is.

Eerder beoordeeld in 2012

Het Zorginstituut (voorheen CVZ) heeft fampridine in 2012 al beoordeeld en adviseerde de minister van VWS toen om het middel niet op te nemen in het basispakket, omdat de effectiviteit niet was aangetoond. Toen bleek ook dat fampridine voor MS-patiënten niet of nauwelijks verbetering geeft ten opzichte van een placebo.

GVS-advies fampridine (Fampyra®) bij de behandeling van multiple sclerose (MS) - 17 december 2012

Kamerbrief over het stopzetten van de vergoeding voor Fampyra

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft in een brief aan de Tweede Kamer een toelichting gegeven over het stopzetten van de vergoeding voor Fampyra.

Kamerbrief over het stopzetten van de vergoeding voor Fampyra - 29 maart 2018