Brief aan MS-vereniging over verzoek vergoeding Fampyra®

In deze brief reageert het Zorginstituut op een verzoek van de MS-vereniging om alsnog het middel Fampyra® te vergoeden uit het basispakket. Echter, de relevante partijen hebben in de afgelopen maanden (na het stopzetten van de voorwaardelijke toelating tot het basispakket), geen nieuw dossier ingediend bij het Zorginstituut op basis waarvan een herbeoordeling kan plaatsvinden.
Totdat nieuwe (voor pakketbeheer relevante) gegevens bij het Zorginstituut zijn ingediend en bovendien voldoende zijn bevonden voor een positief pakketadvies, blijft de situatie dat er geen vergoeding mogelijk is uit het basispakket.