Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over advies fampridine (Fampyra®) bij de behandeling van multiple sclerose (MS)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over advies fampridine (Fampyra®) bij de behandeling van multiple sclerose (MS) d.d. 18 december 2017 en 26 februari 2018.