Pakketadvies sluisgeneesmiddel ribociclib (Kisqali®) bij gemetastaseerde borstkanker

Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Medische Zorg en Sport om ribociclib (Kisqali®) niet op te nemen in het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van het middel verbetert en de impact op het zorgbudget wordt gereduceerd.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft ribociclib voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Dit houdt in dat het middel expliciet is uitgesloten van vergoeding vanuit de basisverzekering totdat het Zorginstituut een advies heeft uitgebracht, er waarborgen zijn voor gepast gebruik en de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

Geslaagde prijsonderhandelingen

De minister voor Medische Zorg is na het advies van het Zorginstituut gestart met onderhandelingen over de prijs met de fabrikant. Dit heeft geresulteerd in een lagere prijs. Ribociclib wordt dan ook vanaf 1 mei 2018 vergoed uit het basispakket. De afspraken gelden tot en met 2020.

Werking ribociclib is gelijk aan palbociclib

Ribociclib kan worden ingezet als startbehandeling van borstkanker. In de afspraken is ook rekening gehouden met de inzet van ribociclib als vervolgbehandeling die naar verwachting in 2019 beschikbaar komt.

Ribociclib is het tweede middel in een nieuwe therapeutische klasse. In december 2017 oordeelde het Zorginstituut Nederland dat de werkzaamheid  van ribociclib gelijk is aan die van palbociclib, waarover eerder onderhandeld is. Dat middel is per 1 augustus 2017 toegelaten tot het basispakket.