Zorginstituut: prijs ribociclib bij gemetastaseerde borstkanker niet acceptabel

Ribociclib (Kisqali®) moet niet opgenomen worden in het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van het middel verbetert en de impact op het zorgbudget wordt gereduceerd. Dit adviseert het Zorginstituut aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

De foto toont iemand achter twee computerschermen waarop een mammografie te zien is

Gelijkwaardig aan palbociclib

De budgetimpact van ribociclib zal ongeveer 66 miljoen euro per jaar bedragen. Dit middel voor de behandeling van uitgezaaide borstkanker heeft een gelijke therapeutische waarde en in beginsel even grote kosten als het middel palbociclib (Ibrance®), waarover het Zorginstituut eerder een advies heeft uitgebracht.

Drie gelijkwaardige middelen

Gegeven de hoge kosten, en in het licht van de beschikbaarheid van palbociclib waarvoor ondertussen een financieel arrangement bestaat, is de huidige prijs van ribociclib niet acceptabel.
Een derde middel met vergelijkbare effectiviteit komt binnenkort beschikbaar. Het Zorginstituut adviseert daarom om deze marktsituatie, met naar verwachting drie gelijkwaardige middelen, te benutten in de onderhandelingen.

Ribociclib bij gemetastaseerde borstkanker

Ribociclib (Kisqali®) staat geregistreerd voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met hormoonreceptor positieve, HER2-negatieve gemetastaseerde borstkanker.

Pakketadvies ribociclib (Kisqali®) bij gemetastaseerde borstkanker