Pakketadvies sluisgeneesmiddel palbociclib (Ibrance®) voor patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker

Zorginstituut Nederland adviseert de minister van VWS borstkankermiddel palbociclib (Ibrance®) niet op te nemen in het basispakket. Tenzij zij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van het middel sterk verbetert en de impact op het zorgbudget reduceert.

Besluit van de minister na prijsonderhandeling

De minister van VWS heeft besloten het middel palbociclib vanaf 1 augustus 2017 te vergoeden uit het basispakket.
Na het advies van het Zorginstituut is de minister gestart met prijsonderhandelingen met de fabrikant. Er is vervolgens een akkoord bereikt met als resultaat dat de totale zorguitgaven aan palbociclib veel lager uitvallen dan anders het geval zou zijn. De afspraken gelden tot en met 2020.

Verder onderzoek naar gepast gebruik van het middel

Palbociclib kan worden ingezet als startbehandeling of vervolgbehandeling van hormoongevoelige borstkanker. De minister heeft ook besloten om maximaal € 6 miljoen ter beschikking te stellen voor verder onderzoek. Dit is voorgesteld door de behandelaren om helderheid te geven of palbociclib en toekomstige middelen uit deze therapeutische klasse het beste als start- dan wel als vervolgbehandeling kunnen worden ingezet. Hiermee komt beter inzicht in het gepast gebruik van deze middelen. Het Zorginstituut zal het onderzoek monitoren en volgen.

Palbociclib

Palbociclib is een therapie voor patiënten met hormoonreceptorpositieve, HER2-negatieve gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, die zowel niet, als wel, eerder met hormonale therapie zijn behandeld. Palbociclib werkt door het blokkeren van eiwitten die de celgroei en celdeling reguleren. Hierdoor vertraagt de groei van kankercellen.

Palbociclib is gelijk aan ribociclib

Palbociclib is het eerste middel in een nieuwe therapeutische klasse. In december 2017 oordeelde het Zorginstituut dat de werkzaamheid van palbociclib gelijk is aan die van het tweede beschikbare middel ribociclib. Dit middel wordt vanaf 1 mei 2018 vergoed.