Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over pakketadvies ribociclib (Kisqali®) bij gemetastaseerde borstkanker

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over pakketadvies ribociclib (Kisqali®) bij gemetastaseerde borstkanker d.d. 25 september 2017.