ACP-advies palbociclib voor patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker

Advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de beoordeling van palbociclib voor patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker.
De commissie heeft in haar vergadering van 24 maart 2017 gesproken over de vraag of het sluismiddel palbociclib opgenomen moet worden in het basispakket.
Vanwege de hoge prijs van het middel adviseert de commissie om palbociclib niet op te nemen in het basispakket, tenzij de minister in de onderhandeling met de fabrikant een flinke prijsreductie kan realiseren.