Onderhandel over (hoge) prijs borstkankermiddel palbociclib

Borstkankermiddel palbociclib is effectief, maar moet niet worden opgenomen in het basispakket. Tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van het middel sterk verbetert en de impact op het zorgbudget reduceert. Dit adviseert het Zorginstituut in het ‘pakketadvies palbociclib’ aan minister Schippers van VWS.

De foto toont iemand achter twee computerschermen waarop een mammografie te zien is

Duur middel verdringt andere goede zorg

De verhouding tussen de kosten en effecten van palbociclib is ongunstig. Dit is namelijk circa 160.000 tot 173.000 euro per gewonnen levensjaar van goede kwaliteit (QALY). Gegeven de beperkingen aan de groei van het zorgbudget is de kans groot dat de vergoeding van palbociclib vanuit het basispakket leidt tot impliciete verdringing van andere goede, kosteneffectievere zorg. Door de hoge prijs, gecombineerd met het relatief grote aantal patiënten, zijn de kosten die gepaard gaan met behandeling met het middel aanzienlijk: 118 miljoen euro per jaar. Omdat dit mogelijk ten koste gaat van andere behandelingen, is de kans groot dat dit op populatieniveau per saldo leidt tot gezondheidsverlies.

Gepast gebruik bevorderen

Het Zorginstituut wijst in het advies aan de minister van VWS ook nadrukkelijk op het voorstel van de behandelaren (vertegenwoordigd in de NVMO/NABON). Zij geven aan om gepast gebruik van het middel nader te verkennen door patiënten alleen in het kader van een onderzoek te behandelen met palbociclib. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan gepast gebruik van palbociclib beter worden onderbouwd én de budgetimpact worden verlaagd.

Palbociclib

Palbociclib is een therapie voor patiënten met hormoonreceptorpositieve, HER2-negatieve gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, die zowel niet, als wel, eerder met hormonale therapie zijn behandeld. Palbociclib werkt door het blokkeren van eiwitten die de celgroei en celdeling reguleren. Hierdoor vertraagt de groei van kankercellen.