GVS-advies romiplostim (Nplate®) bij chronische immuun (idiopathische) thrombocytopenische purpura (ITP)

Het Zorginstituut (voorheen CVZ) heeft onderzocht of romiplostim (Nplate®) bij chronische immuun (idiopathische) thrombocytopenische purpura (ITP) onderling vervangbaar is met een ander geneesmiddel wat al is opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssyteem (GVS).
Het Zorginstituut concludeert dat het middel niet onderling vervangbaar is. Het advies aan de minister van VWS is om het middel te vergoeden vanuit het basispakket en op te nemen op bijlage 1B en bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering (Rzv). Dit houdt in dat er nadere voorwaarden worden gesteld aan de inzet van het geneesmiddel bij de behandeling.

Voorwaarden bij behandeling

Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar en ouder met chronische idiopathische
trombocytopenische purpura die:

  • splenectomie heeft ondergaan en refractair is op andere behandelingen,
  • een contra-indicatie heeft voor splenectomie en niet meer voldoende reageert op andere behandelingen, waaronder in ieder geval corticosteroïden.

Registratie

Romiplostim (Nplate®) is een geneesmiddel voor patiënten met de chronische bloedstollingsziekte ITP. ITP-patiënten hebben antistoffen in hun bloed die de eigen bloedplaatjes aanvallen. Het tekort aan bloedplaatjes dat hierdoor ontstaat, veroorzaakt stollingsproblemen bij bloedingen.

Romiplostim is als weesgeneesmiddel geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische ITP die splenectomie hebben ondergaan en die refractair zijn voor andere behandelingen (bijvoorbeeld corticosteroïden, immunoglobulines).