GVS-advies eltrombopag (Revolade®) bij cITP: aanpassing nadere voorwaarde

Het Zorginstituut adviseert de nadere voorwaarde van eltrombopag (Revolade®) aan te passen, omdat er een wijziging heeft plaatsgevonden op de bestaande indicatie chronische immuun trombocytopenische purpura (cITP).

Beoordeling

Eltrombopag wordt gebruikt bij chronische ITP bij volwassenen waarbij de milt is verwijderd (splenectomie) en die ongevoelig zijn voor andere behandelingen (met bijvoorbeeld corticosteroïden en immunoglobulines). Eltrombopag kan ook worden overwogen als tweedelijnsbehandeling bij volwassenen die geen splenectomie hebben ondergaan en bij wie een chirurgische ingreep gecontra-indiceerd is.

Eltrombopag is op eerder advies van het Zorginstituut in 2010 opgenomen op bijlage 1B met nadere voorwaarden voor cITP bij volwassenen. Het Zorginstituut adviseert om de bijlage 2 voorwaarde van eltrombopag bij de indicatie cITP te wijzigen. De wijziging bestaat uit toevoeging van de voorwaarde voor kinderen van 1 tot 18 jaar met cITP die ongevoelig zijn voor andere behandelingen.

Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)

Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) is een auto-immuunziekte, waarbij er te veel bloedplaatjes worden afgebroken. Bloedplaatjes zorgen er onder andere voor dat op wondjes korstjes komen, zodat het bloeden stopt. De oorzaak van ITP is niet precies bekend. Bij ITP valt de afweer van het eigen lichaam de bloedplaatjes aan. Daardoor breekt de milt te veel bloedplaatjes af. Mensen met ITP krijgen daardoor snel blauwe plekken krijgt en kunnen ook bloedingen van tandvlees, neus en soms ook maagdarmkanaal, nieren of urinewegen krijgen.