GVS-advies eltrombopag (Revolade®) bij chronische immuun (idiopatische) trombocytopenische purpura (cITP)

Het Zorginstituut (voorheen CVZ) heeft onderzocht of eltrombopag (Revolade®) bij chronische immuun (idiopathische) thrombocytopenische purpura (ITP) bij volwassenen onderling vervangbaar is met een ander geneesmiddel wat al is opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssyteem (GVS).
Het Zorginstituut concludeert dat het middel niet onderling vervangbaar is. Het advies aan de minister van VWS is om het middel te vergoeden vanuit het basispakket en op te nemen op bijlage 1B.

Onderlinge vervangbaarheid

Het Zorginstituut heeft eltrombopag vergeleken met romiplostim (Nplate®) wat al in het GVS is opgenomen op bijlage 1B. Het oordeel is dat eltrombopag een gelijke therapeutische waarde heeft als romiplostim bij de behandeling van patiënten met immuun (idiopathische) trombocytopenische
purpura (ITP), bij volwassen refractaire patiënten die splenectomie hebben ondergaan of
gecontra-indiceerd zijn voor splenectomie.
Eltrombopag is niet onderling vervangbaar met romiplostim vanwege een verschil in toedieningsweg.