Geneesmiddelen Stelara® en Nplate® in basispakket

Stelara® - een geneesmiddel voor patiënten met ernstige psoriasis - moet worden opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Ook het geneesmiddel Nplate® - een geneesmiddel voor patiënten met de bloedstollingsziekte ITP - moet voortaan worden vergoed. Dit adviseert het College voor zorgverzekeringen (CVZ) aan minister Klink van VWS.

Stelara®

Stelara® is geregistreerd voor de behandeling van patiënten met ernstige plaque psoriasis. Psoriasis is een huidziekte met als opvallendste symptomen: schilferende, rode vlekken op de huid. Patiënten met psoriasis, kunnen verschillende behandelingen ondergaan: bijvoorbeeld lokaal met een crème of met geneesmiddelen in combinatie met ultraviolet licht. Stelara® is een eiwitgeneesmiddel dat wordt voorgeschreven als andere behandelmethoden niet werken. Er zijn vergelijkbare geneesmiddelen die ook voor andere aandoeningen worden gebruikt, maar Stelara® is specifiek voor psoriasis ontwikkeld. Het CVZ adviseert om Stelara op te nemen in het GVS.

Nplate®

Ook adviseert het CVZ om Nplate® op te nemen in het pakket. Nplate® is een geneesmiddel voor patiënten met de chronische bloedstollingsziekte ITP. ITP-patiënten hebben antistoffen in hun bloed die de eigen bloedplaatjes aanvallen. Het tekort aan bloedplaatjes dat hierdoor ontstaat, veroorzaakt stollingsproblemen bij bloedingen. Bij veel patiënten is de verwijdering van de milt voldoende om het aantal bloedplaatjes toe te laten nemen. Als de verwijdering echter onvoldoende effect heeft dan kan de arts Nplate® voorschrijven. Nplate® is ook een geschikt geneesmiddel voor patiënten die op medische gronden geen miltverwijdering mogen ondergaan. Het geneesmiddel zorgt ervoor dat het aantal bloedplaatjes op een hoger niveau komt en blijft. Er is nog geen vergelijkbaar geneesmiddel in het GVS opgenomen. Het CVZ adviseert daarom om Nplate® op te nemen in het GVS.

Geneesmiddelenbeoordeling CVZ

Een van de taken van het CVZ is om de minister van VWS te adviseren over opname van geneesmiddelen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Om te beoordelen of geneesmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen, heeft het CVZ de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) ingesteld. Deze commissie bestaat uit externe, onafhankelijke deskundigen. De CFH kijkt onder meer naar de werkzaamheid, effectiviteit en bijwerkingen van geneesmiddelen. Vervolgens brengt het CVZ een advies uit aan de minister, die een besluit neemt over opname van het geneesmiddel in het basispakket (GVS).