Tips voor het schrijven van uw projectidee voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg

Welke stappen moet u doorlopen voor het indienen van een aanvraag en het opstellen van het projectidee? Aan welke criteria moet een projectidee voldoen? Hoe verloopt de procedure vanuit Zorginstituut Nederland en ZonMw voor een advies over uw aanvraag? Hoe dient u na goedkeuring van het projectidee een goede subsidieaanvraag in? Waar toets de Adviescommissie op? In deze video krijgt u hiervoor tips.