Infographic procedure 'Subsidieregeling veelbelovende zorg'

Het doel van de 'Subsidieregeling veelbelovende zorg' is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. De regeling is op 1 februari 2019 in werking getreden. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

De infographic ‘Subsidieregeling veelbelovende zorg’ geeft een compact overzicht van de procedure op hoofdlijnen:

  1. Indienen projectidee (fase 1)
  2. Indienen Subsidieaanvraag (fase 2)
  3. Start project & onderzoek