Samenwerking in Ronde Tafels

Zorginstituut Nederland neemt deel aan verschillende Ronde Tafels. Partijen uit de zorg rondom een bepaald zorggebied komen regelmatig samen om af te stemmen hoe de zorg verbeterd kan worden. Zo wordt er gekeken naar veelbelovende nieuwe behandelingen en geneesmiddelen. Ook gaat het in de Ronde Tafels over het bevorderen van gepast gebruik. En over de beste manier om veelbelovende zorg betaalbaar en toegankelijk te maken en te houden. Aan de Rondetafels nemen onder andere behandelaren, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars deel.

Ronde Tafel Diabeteszorg

De Ronde Tafel Diabeteszorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de diabeteszorg en het bevorderen van gepast gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen voor deze chronische stofwisselingsziekte. Lees meer op de pagina ‘Ronde Tafel Diabeteszorg’.

Ronde Tafel Oncologie en Hematologie

In deze Ronde Tafel komen partijen in de zorg rondom Oncologie en Hematologie regelmatig bij elkaar om de kwaliteit van de zorg voor Oncologische en Hematologische behandelingen te verbeteren. Lees meer op de pagina ‘Ronde Tafel Oncologie en Hematologie’.