Samenwerking in Ronde Tafels

Zorginstituut Nederland neemt deel aan verschillende Ronde Tafels. Partijen uit de zorg rondom een bepaald zorggebied komen regelmatig samen om af te stemmen hoe de zorg verbeterd kan worden. Zo wordt er gekeken naar veelbelovende nieuwe behandelingen en geneesmiddelen. Ook gaat het in de Ronde Tafels over het bevorderen van gepast gebruik. En over de beste manier om veelbelovende zorg betaalbaar en toegankelijk te maken en te houden. Aan de Ronde Tafels nemen onder andere behandelaren, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars deel.

Ronde Tafel Diabeteszorg

De Ronde Tafel Diabeteszorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de diabeteszorg en het bevorderen van gepast gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen voor deze chronische stofwisselingsziekte. Lees meer op de pagina ‘Ronde Tafel Diabeteszorg’.

Ronde Tafel Oncologie en Hematologie

In deze Ronde Tafel komen partijen in de zorg rondom Oncologie en Hematologie regelmatig bij elkaar om de kwaliteit van de zorg voor Oncologische en Hematologische behandelingen te verbeteren. Lees meer op de pagina ‘Ronde Tafel Oncologie en Hematologie’.

Ronde Tafel Mondzorg Jeugd

In de Ronde Tafel Mondzorg Jeugd komen partijen bij elkaar om te bespreken hoe de mondgezondheid van de jeugd verbeterd kan worden. In 2018 bleek dat de mondgezondheid van de jeugd stilstaat of zelfs slechter wordt.  Lees meer op de pagina ‘Ronde Tafel Mondzorg Jeugd’.

Ronde Tafel MS

In deze Ronde Tafel komen partijen in de zorg rondom multiple sclerose (MS) bij elkaar om de kwaliteit van de zorg bij MS-behandelingen te verbeteren. Dit samenwerkingsverband is gestart vanwege de behoefte van diverse partijen om met elkaar, vanuit verschillende perspectieven, te overleggen over met name de komst van veel verschillende MS-geneesmiddelen en de toelating daarvan tot het verzekerde pakket. Lees meer op de pagina ‘Ronde Tafel MS'.

Ronde Tafel Weesgeneesmiddelen

In de Ronde Tafel Weesgeneesmiddelen komen partijen in de zorg rondom zeldzame ziektes bij elkaar om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg met weesgeneesmiddelen te verbeteren. Dit samenwerkingsverband is gestart vanwege de behoefte van diverse partijen om met elkaar, vanuit verschillende perspectieven, te overleggen over de toelating van niet-oncologische weesgeneesmiddelen tot het verzekerde pakket. Lees meer op de pagina 'Ronde Tafel Weesgeneesmiddelen'.

Ronde Tafels Concentratie & Spreiding Oncologie en Vaatchirurgie

De Ronde Tafels Concentratie & Spreiding Oncologie en Vaatchirurgie komen voort uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en maken afspraken over volumenormen. Dit zijn normen voor het minimum aantal behandelingen dat een locatie per jaar moet uitvoeren. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, is in het IZA afgesproken om hogere volumenormen per locatie per jaar vast te leggen.

Ronde Tafels onder regie Zorginstituut

Aan de Ronde Tafels Concentratie & Spreiding Oncologische zorg en Vaatchirurgie zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd: patiëntenvertegenwoordigers, zorgprofessionals, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid. De tafels staan onder regie van Zorginstituut Nederland om de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord uit te voeren en concentratie van zorg te versnellen en netwerkzorg te versterken. Daarmee moet meer passende zorg worden gerealiseerd.

Impactanalyses nodig voor verhoging volumenormen

2 impactanalyses moeten inzicht geven in de effecten van een verhoging van volumenormen voor vaatchirurgische en oncologische zorg in de praktijk op patiënten, zorgverleners en ziekenhuizen. Afgesproken is dat alle voorgestelde volumenormen voor behandelingen die deel uitmaken van de zogeheten eerste tranche, worden meegenomen in de analyses. Definitieve besluiten over de volumenormen volgt met de uitkomsten van de impactanalyses. Dat is naar verwachting in het derde kwartaal van 2024.

Gelijktijdig werken aan overige afspraken

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan meerdere ontwikkellijnen die nodig zijn om de concentratie en spreiding van zorg succesvol uit te kunnen voeren. Het gaat dan onder meer om het maken van afspraken over ‘shared care’, over financiële tegemoetkoming en de procesbeschrijving voor het vaststellen en implementeren van de volumenormen.