Ronde Tafel Oncologie

In de Ronde Tafel komen partijen in de oncologiezorg bij elkaar om de kwaliteit van de zorg bij oncologiebehandelingen te verbeteren. Dit samenwerkingsverband is gestart vanwege de behoefte van diverse partijen om met elkaar, vanuit verschillende perspectieven, te overleggen over de toelating van oncologische geneesmiddelen tot het verzekerde pakket. Op deze pagina leest u meer over de bestaande Ronde Tafel Oncologie. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat er een Ronde Tafel Concentratie & Spreiding Oncologie komt. Deze is nog in oprichting.

Doel van de Ronde Tafel Oncologie

De Ronde Tafel bestaat onder meer uit zorgverzekeraars, medisch specialisten, patiëntenvereniging, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Zorginstituut Nederland. De brede samenwerking is opgezet om van elkaar te leren en om de kwaliteit van de zorg bij oncologische behandelingen te verbeteren. Ook moet de samenwerking gepast gebruik van geneesmiddelen en behandelingen bevorderen. In de Ronde Tafel spreken partijen vrij over de verschillende onderwerpen. Daarom worden er geen verslagen vastgelegd of openbaar gedeeld.

Voordeel van deze manier van samenwerken

Doordat de betrokken partijen regelmatig samenkomen, is vroegtijdige afstemming mogelijk voor samenwerking op de verschillende dossiers. Hierdoor kunnen kansrijke nieuwe behandelmethodes mogelijk eerder voor vergoeding in aanmerking komen. Zo wordt veel gesproken over diverse veelbelovende en dure behandelmethoden. En over de beste manier om die veelbelovende zorg betaalbaar en toegankelijk te maken en houden voor iedereen.

Resultaten van de samenwerking

Doordat partijen uit het hele veld aan deelnemen de Ronde Tafel Oncologie, kunnen korte lijnen worden gelegd. Zo ontstaan overleggen over verschillende onderwerpen, waaraan alleen de partijen deelnemen die direct te maken hebben met die onderwerpen. De uitkomst wordt meestal in de volgende bijeenkomst teruggekoppeld aan de rest van de leden. Zo worden verschillende onderwerpen onder de loep genomen en vanuit diverse invalshoeken bekeken en beoordeeld. Samen komen partijen dan tot zo goed mogelijke oplossingen.

Samenstelling Ronde Tafel Oncologie

 • Prof. dr. N.M.A. (Nicole) Blijlevens, afdelingshoofd en hoogleraar Hematologie, Radboud UMC
 • Pauline Evers PhD, beleidsmedewerker geneesmiddelen/wetenschappelijk onderzoek Leven met kanker
 • B. (Bas) Geerdes MD, medisch manager, IKNL
 • Prof. dr. Carin Uyl-de Groot, hoogleraar Health technology assessment, ESHPM
 • S. (Sahar) van Waalwijk van Doorn-Khosrovani PharmD-PhD, adviserend apotheker, CZ
 • Dr. A.N.M. (Machteld) Wymenga, internist-oncoloog, Medisch Spectrum Twente
 • Drs. E. (Eveline) Klein Lankhorst, senior beleidsmedewerker, VWS
 • Dr. Edwin van Breugel, VGZ
 • Dr. G.J.M. (Judith) Herder, NVALT
 • Prof. dr. Egbert Smit, NVALT
 • Prof. dr. Michiel Zwaan, PMC
 • C. (Carin) Louis, PharmD, NFK
 • K. (Koen) van der Kroef, VWS
 • Prof. dr. H.J. (Haiko) Bloemendal, IKNL
 • Dr. S. (Simone) Koole, VGZ
 • Dr. L. (Ludwien) Hanff, PMC
 • Frederieke Diemer, adviseur, Zorginstituut Nederland
 • Jolanda de Boer, adviseur, Zorginstituut Nederland 
 • Rudy Dupree, deelprojectleider Toekomstbestendig Pakketbeheer, Zorginstituut Nederland
 • Lonneke Koenraadt-Janssen, manager team oncologie, Zorginstituut Nederland
 • Lonneke Timmers, secretaris van de WAR, Zorginstituut Nederland