Ronde Tafel MS

Een Ronde Tafel is een samenwerking van verschillende organisaties. In de Ronde Tafel komen partijen in de zorg rondom multiple sclerose (MS) bij elkaar om de kwaliteit van de zorg bij MS-behandelingen te verbeteren. Dit samenwerkingsverband is gestart vanwege de behoefte van diverse partijen om met elkaar, vanuit verschillende perspectieven, te overleggen over met name de komst van veel verschillende MS-geneesmiddelen en de toelating daarvan tot het verzekerde pakket.

Doel van de Ronde Tafel MS

Het doel van de Ronde Tafel MS is de kwaliteit van de zorg en gepast gebruik van geneesmiddelen in de MS-zorg te verbeteren. Door goede samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen is het mogelijk om processen zoals onderzoek en richtlijnontwikkeling gecoördineerd te laten verlopen. 

De Ronde Tafel bestaat uit medisch specialisten, de patiëntenvereniging, MS Register, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland. In de Ronde Tafel spreken partijen vrij over de verschillende onderwerpen. Daarom worden er geen verslagen vastgelegd of openbaar gedeeld.

Voordeel van deze manier van samenwerken

Doordat de betrokken partijen regelmatig samenkomen, is vroegtijdige afstemming mogelijk voor samenwerking op de verschillende dossiers. Hierdoor kunnen kansrijke nieuwe behandelmethodes mogelijk eerder voor vergoeding in aanmerking komen. Zo wordt veel gesproken over diverse veelbelovende en dure behandelmethoden. En over de beste manier om die veelbelovende zorg betaalbaar en toegankelijk te maken en houden voor iedereen.

Vergaderingen

De Ronde Tafel MS vergadert 2 keer per jaar. Het Zorginstituut zit de vergaderingen voor. De volgende vergaderingen zijn op 2 juni 2022 en in het najaar van 2022 (precieze datum nog te bepalen).