Jaaroverzicht

Zorginstituut Nederland brengt sinds 2010 elk jaar een jaaroverzicht uit. Hierin laten wij zien hoe wij in het voorgaande jaar hebben ingespeeld op ontwikkelingen in de zorg en hoe we daar vanuit onze taken aan hebben bijgedragen.

Publicaties