Werkcommissies en leden van de commissies

De Wetenschappelijke adviesraad (WAR) heeft verschillende werkcommissies, die specifieke onderwerpen behandelen.

Werkcommissies

  • Commissie Geneesmiddelen (CG)
  • Commissie Care (CCA)
  • Commissie Cure (CCU)
  • Commissie Farmacotherapeutisch Kompas (CFK)
Voorzitter en secretaris van de gehele Wetenschappelijke Adviesraad
Wetenschappelijke adviesraad (WAR)
Prof. dr. P.M.M. (Patrick) Bossuyt Voorzitter WAR
Dr. L. (Lonneke) Timmers Secretaris WAR
De leden van de Commissie Geneesmiddelen
Commissie Geneesmiddelen (CG)
Dr. F.A.L.M. (Ferry) Eskens (voorzitter WAR-CG) Internist-oncoloog, Erasmus MC Kankerinstituut
Dr. A.D.I. (Thea) van Asselt Expert HTA, gezondheidseconoom
Dr. H.M. (Hedwig) Blommestein Gezondheidseconoom
Prof. dr. P.M.M. (Patrick) Bossuyt Hoogleraar klinische epidemiologie AMC-UVA
Dr I.M.E. (Ingrid) Desar Medisch oncoloog
Prof. dr. M.G.W. (Marcel) Dijkgraaf Hoogleraar HTA Methodoloog, gezondheidseconoom
Dr. E.M.W. (Ewoudt) van de Garde Ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog, epidemioloog st. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein
Dr. M. (Merel) Kimman Gezondheidswetenschapper, gezondheidseconoom
Prof. dr. H. (Erik) Koffijberg Expert HTA, gezondheidseconoom
Prof. A. A. (Bram) Kroon Internist, hoogleraar vasculaire geneeskunde
Dr R. (Rogier) Mous Internist-hematoloog
Dr. W. (Wim) Opstelten Huisarts, adjunct-hoofdredacteur NTvG
Prof. dr. J.M. (Jan) Prins Infectioloog
Prof. B.M.J. (Bernard) Uitdehaag Neuroloog, epidemioloog

Prof. mr. dr C.H. (Christiaan) Vinkers

Psychiater
Dr. J. (Juliette) Zwaveling Ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog
Dr. J.M. (Annemieke) van der Waal, secretaris WAR-CG Adviseur Zorginstituut Nederland
M.J.S. (Marijke) de Vries, plv. secretaris WAR-CG Adviseur Zorginstituut Nederland
Mr. Drs. K.G. (Kenneth) Watson, MD, plv. secretaris WAR-CG                      Adviseur Zorginstituut Nederland
De leden van de Commissie Care & Cure
Commissie Care & Cure (CCA-CCU)
Drs. H.M.J. (Hedwig) Slot, voorzitter WAR Care & Cure Kinderarts
Dr. F.W.P.J. (Franchette) van den Berkmortel Internist-oncoloog Zuyderland MC Sittard-Heerlen
Prof. P.J.E. (Patrick) Bindels Hoogleraar Huisartsgeneeskunde, hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam
Prof. dr. C.L.K. (Claudi) Bockting Hoogleraar klinische psychologie, AMC
Prof. dr. P.M.M. (Patrick) Bossuyt Hoogleraar klinische epidemiologie UVA
Prof. W.B.F. (Werner) Brouwer Professor of Health Economics
Prof. dr. M. J. (Marco) Bruno MDL-arts, hoogleraar Gastroenterologie en Hepatologie, afdelingshoofd MDL
Prof. dr. R.O.B. (Reinold) Gans Hoogleraar Interne Geneeskunde
Dr. J.F. (Jaap) Hamming Chirurg, afdelingshoofd Vaatchirurgie en opleider Heelkunde 
Prof. dr. R.T.C.M. (Raymond) Koopmans Specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar ouderengeneeskunde
Prof. dr. J.P. (Johan) Mackenbach Hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg
Prof. X.M.H. (Xavier) Moonen Beleidsadviseur, hoogleraar, lector
Dr. H.M.E. (Jet) Quarles van Ufford Radioloog (Haaglanden Medisch Centrum)
Dr. W.M.A. (Wilma) van der Slot Revalidatiearts (Rijndam Revalidatie)
Dr. W.A.H.J. (Willy-Anne) van Stiphout Epidemioloog B, Arts M&G
Drs. J. (Juanita) Heymans, MPH, secretaris WAR Care & Cure Adviseur Zorginstituut Nederland
De leden van de Commissie Farmacotherapeutisch Kompas
Commissie Farmacotherapeutisch Kompas (CFK)
Prof. dr. H.E. (Henriëtte) van der Horst, voorzitter WAR-CFK Huisarts
Dr. M.A.A. (Mark) Claassen  Internist, infectioloog 
Dr. A.C. (Clara) Drenth-van Maanen Klinisch geriater
Prof. dr. C. (Kees) Kramers Internist, klinisch farmacoloog
Drs. J.R. (Jaap) van der Laan Huisarts
Dr. M. (Melvin) Lafeber  Internist, vasculair geneeskundige 
Dr. M. (Maarten) Limper Internist, klinisch immunoloog UMC Utrecht
Prof. dr. E.L. (Noortje) Swart Ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog
Drs. M. (Monique) Verduijn Apotheker en senior wetenschappelijk medewerker Richtlijnontwikkeling en Wetenschap bij NHG
Drs. F. (Femke) Broekhuijsen, secretaris WAR-CFK Apotheker, Adviseur Zorginstituut Nederland
M. (Monique) Haagmans, plv. secretaris WAR-CFK Adviseur Zorginstituut Nederland