Reglement Wetenschappelijke Adviesraad Zorginstituut Nederland

Reglement Wetenschappelijke Adviesraad van Zorginstituut Nederland zoals die door de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland op 5 december 2016 is vastgesteld.

Taken

In dit reglement o.a. de taken van de Wetenschappelijke Adviesraad:

  1. het rapporteren aan de Raad van Bestuur ten behoeve van de advisering aan de minister over farmaceutische hulp;
  2. het adviseren aan de Raad van Bestuur ten behoeve van het Farmacotherapeutisch Kompas;
  3. het adviseren aan de Raad van Bestuur over individuele verzekerings- en indicatiegeschillen, in het bijzonder op grond van artikel 114 van de Zorgverzekeringswet en artikel 5.1.3 van de Wet langdurige zorg;
  4. het adviseren aan de Raad van Bestuur over het eenduidig uitleggen van de aard, inhoud en omvang van de prestaties, bedoeld in artikel 11 van de Zorgverzekeringswet, op grond van artikel 64 van de Zorgverzekeringswet;
  5. het adviseren aan de Raad van Bestuur over het eenduidig uitleggen van de aard, inhoud en omvang van de aanspraken bedoeld in artikel 5.1.3 van de Wet langdurige zorg.