Besluit benoeming leden Wetenschappelijke Adviesraad

Besluit tot benoeming leden van de Wetenschappelijke Adviesraad van Zorginstituut Nederland. Het besluit van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland tot benoeming van de leden van de Wetenschappelijke Adviesraad. Dit besluit is van 21 januari 2013 met een actualisatie in 2014.