AVG-inzageverzoek

Via een AVG-inzageverzoek vraagt u of het Zorginstituut persoonsgegevens van u heeft verwerkt en zo ja, welke. Hier vindt u informatie over het indienen van een AVG-inzageverzoek.

Eisen AVG-inzageverzoek

Iedereen mag bij het Zorginstituut een AVG-inzageverzoek indienen. U hoeft hiervoor geen reden te geven. Het inzagerecht is geregeld in artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat hebben wij van u nodig?

Wij verzoeken u om ons uw adresgegevens te verstrekken, zodat wij u per brief kunnen bereiken.

Wanneer krijgt u een reactie?

U krijgt uiterlijk binnen 1 maand een reactie op uw AVG-inzageverzoek. Het Zorginstituut kan deze termijn nog met 2 maanden verlengen. Als het langer duurt, krijgt u dit schriftelijk te horen voordat de eerste maand voorbij is.

Waar kunt u uw AVG-inzageverzoek indienen?

Stuur uw verzoek naar:

Zorginstituut Nederland
t.a.v. Team CIO-Office
Postbus 320
1110 AH  DIEMEN