Klacht indienen

Bent u niet tevreden over de manier waarop het Zorginstituut uw vraag of probleem heeft behandeld? Dan kunt u daarover een klacht bij ons indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

Een klacht kan gaan over de werk- of handelwijze van het Zorginstituut, maar ook over een gedraging van een medewerker. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als:

  1. een medewerker u niet correct heeft behandeld; of
  2. u te lang heeft moeten wachten op een reactie van ons.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt een klacht schriftelijk of mondeling bij ons indienen.

Als u uw klacht schriftelijk indient, vermeld in uw brief dan in ieder geval:

  • een duidelijke omschrijving van de aard van uw klacht;
  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • de datum waarop u de brief verstuurt.

Stuur uw brief mét handtekening naar:

Zorginstituut Nederland
Team Juridische Zaken
T.a.v. Coördinator klachtbehandeling
Postbus 320
1110 AH Diemen