Veelbelovende zorg – Trombectomie bij patiënten met een hoog risico longembolie

Via de Subsidieregeling veelbelovende zorg wordt onderzoek gesubsidieerd naar de (kosten)effectiviteit van trombectomie door katheterisatie bij volwassen patiënten met een hoog risico longembolie. Het project heet TORPEDO-NL en start op 1 april 2024 voor een periode van 4 jaar en 5 maanden. Na afronding van het project worden de onderzoeksresultaten rond september 2028 bij het Zorginstituut ingediend. Het Zorginstituut gebruikt deze onderzoeksgegevens om te beoordelen of deze behandeling bij de genoemde groep patiënten vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering.

De aandoening en behandeling

Bij een longembolie zit er een bloedprop (stolsel) in een longslagader. Hierdoor kan het bloed niet goed door de longen stromen en ontstaat kortademigheid en pijn. Ondanks bloedverdunners is de kans groot dat patiënten sterven of beperkingen blijven houden. Shock is de meest ernstige complicatie bij een longembolie, waarbij de bloeddruk laag wordt. Patiënten met een shock hebben een risico tot wel 77% om te overlijden. Deze patiënten worden nu behandeld met trombolyse: een medicijn dat het stolsel oplost. Maar deze medicijnen werken niet altijd en er is een groot risico op ernstige bloedingen, zoals hersenbloedingen. Er is een katheterbehandeling (trombectomie) op de markt waarmee een stolsel in het hart of in de hersenen via een katheterisatie snel kan worden weggezogen. De TORPEDO-NL-studie uitzoekt uit of het inderdaad beter is om bij de ernstigste vorm van longembolie een trombectomie te doen vergeleken met trombolyse, voor de korte en lange termijn prognose.

Het onderzoek

De TORPEDO-NL-studie is een multicenter gerandomiseerd onderzoek. Hierin wordt de (kosten)effectiviteit van trombectomie door katheterisatie vergeleken met de gebruikelijke zorg. Dat is trombolyse. Aan het onderzoek zullen 111 volwassen patiënten deelnemen met een hoog risico longembolie. Dit zijn patiënten met hemodynamische instabiliteit volgens de ‘European Society of Cardiology’ (ESC) criteria én een indicatie voor systemische trombolyse. Van deze patiënten krijgen er 74 trombectomie. 

Het doel van dit onderzoek is om te ontdekken of trombectomie bij volwassen patiënten met een hoog risico longembolie door katheterisatie het risico op sterfte en bloedingen verlaagt vergeleken met trombolyse. De verwachting is dat trombectomie effectiever is in het verlagen van sterfte, behandelfalen, ernstige bloeding en herseninfarct bij deze groep patiënten. In het onderzoek wordt ook gekeken naar de positieve effecten van trombectomie op andere uitkomstmaten, zoals de veiligheid en kosteneffectiviteit.

Het onderzoek wordt geleid door het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk

Na het afronden van het onderzoek en het verkrijgen van de onderzoeksresultaten, beoordeelt het Zorginstituut op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten binnen 6 maanden of trombectomie door middel van katheterisatie bij volwassen patiënten met een hoog risico longembolie voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Ook beoordeelt het Zorginstituut of de (meer)kosten acceptabel zijn. 

Op dit moment voldoet trombectomie door katheterisatie bij volwassen patiënten met een hoog risico longembolie nog niet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. De behandeling mag daarom nog niet worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Voor informatie

Vragen kunt u per e-mail stellen aan het Zorginstituut, team veelbelovende zorg: veelbelovendezorg@zinl.nl.

Planning

Planning tot aan publicatie van het standpunt
Stap in het proces Datum
Looptijd Veelbelovende zorg-project 1 april 2024 - 1 september 2028
Beoordelingsperiode 'stand van de wetenschap en praktijk' september 2028 - maart 2029
Publicatie standpunt maart 2029

Betrokken partijen

 • Family Centered Intensive Care / IC Connect
 • Harteraad
 • Longfonds
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 • Nederlandse Internisten Vereniging / Vasculaire Geneeskunde
 • Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
 • Nederlandse Vereniging voor InterventieRadiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie
 • Trombosestichting
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)