Toegekende subsidieprojecten 2019

De subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ is een stimulans voor projecten gericht op het voor patiënten beter vindbaar en begrijpelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg. Het thema voor de subsidieregeling in 2019 is: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen in ketens in de curatieve zorg. In 2019 zijn 8 projecten met behulp van subsidie van start gegaan.

Project 'Win-Win voor patiënten bij lage rugklachten'

Leidt het implementeren van PROMs in de spreekkamer tot beter Samen beslissen?

Het doel van het project is om patiënten met lage rugpijn alleen nog maar behandelingen te laten krijgen die een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en die passen bij hun wensen, behoeften en verlangens.

Indiener: Equalis en Maastricht UMC+

Project 'Empower2Decide'

Het doel van het project is om patiënten met kanker, samen met hun zorgverleners, tot een juiste beslissing te laten komen over de diagnostiek en behandeling.

Indiener: Radboudumc Nijmegen

Project 'Samen beslissen over optimale behandeling bij nierfunctievervanging op basis van zorgdata en patiëntvoorkeuren'

Het doel van het project is het ontwikkelen van een keuzehulp voor patiënten die een vorm van nierfunctievervanging moeten kiezen.

Indiener: UMC Groningen (UMCG)

Project 'Samen beslissen bij genderaanpassende chirurgie voor transmannen'

Het doel van het project is om gedeelde besluitvorming duurzaam in te bedden in het behandeltraject voor transmannen.

Indiener: Amsterdam UMC

Project 'Samen Vooruitkijken'

Het doel van het project is om uitkomstinformatie die daadwerkelijk van toepassing is op de individuele patiënt te gebruiken voor het gesprek met de huisarts én de medisch-specialist

Indiener: Stichting DICA, Dutch Institute for Clinical Auditing

Project 'Samen beslissen met uitkomstinformatie in multidisciplinaire ggz-ketens'

Doorontwikkeling en implementatie op maat

Het doel van het project is om Samen beslissen met Routine Outcome Monitoring (ROM) door te ontwikkelen, zodat deze beter passen bij specifieke doelgroepen in de ggz-keten. Door deze vervolgens breed te implementeren, kunnen meer patiënten bereikt worden.

Indiener: SynQuest

Project 'Transmurale toepassing van keuzehulpen voor Samen beslissen in de curatieve zorgketen door patiënt, huisarts en medisch specialist'

Het doel van het project is het toepassen van Samen beslissen in de curatieve zorgketen met behulp van keuzehulpen. Hiermee kunnen patiënt en zorgverlener beter beslissen over de beste behandeloptie en of een verwijzing zinvol is.

Indiener: Patiënt+

Project 'Key4OI-Kompas'

Een kompas voor het bereiken van een betere kwaliteit van leven met Osteogenesis Imperfecta (OI) met behulp van uitkomstmaten

Het doel van het project ' is om de levenskwaliteit van patiënten met Osteogenesis Imperfecta (OI) te verbeteren door bestaande uitkomstinformatie doelmatiger te gebruiken en de curatieve keten en patiënt optimaal samen te laten werken. Het project draagt bij aan de ontwikkeling om uitkomstinformatie te gebruiken in het proces van Samen beslissen en de behandeling in alle lagen van de curatieve keten te richten op de unieke behoeftes van de patiënt

Indiener: Stichting Care4BrittleBones

Publicaties