Handboek informatie zorgverzekeringswet 2023 - veelgestelde vragen (FAQ's)

Door het jaar heen ontvangt het Zorginstituut meerdere vragen van zorgverzekeraars over het Handboek. In bijgaand document geven wij antwoord op deze vragen.

De antwoorden kunnen 3 verschillende zaken betreffen:

  1. Een uitleg over de wijze waarop verantwoord moet worden - hoe het gedaan moet worden.
  2. Een toelichting op bepaalde zaken uit het handboek - waarom het zo gedaan moet worden.
  3. Een aankondiging van een voorgenomen beleidswijziging of handboekaanpassing.

Punten 1 en 2 worden per onderwerp behandeld. Punt 3 staat hier los van en staat apart onder ‘Wat zijn de voorgenomen wijzigingen en aandachtspunten voor het komende jaar?’. Belangrijk: deze wijzigingen zijn nog niet officieel.