Kwaliteitskader Cosmetische Zorg basis voor veilige en kwalitatief goede zorg

Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg is een belangrijke stap om te waarborgen dat iedere cliënt, overal in Nederland, veilige en kwalitatief goede cosmetische zorg krijgt. In het kwaliteitskader staan de landelijke afspraken met de betrokken partijen over de manier waarop de zorg binnen de cosmetische geneeskunde georganiseerd moet zijn. Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg op 12 november 2019 opgenomen in het Register. Voor de cliënt is het nu duidelijk wat hij kan verwachten van de behandeling door de cosmetisch zorgverlener en of die de behandeling mag uitvoeren.

De foto toont een arts en een patiënt voorafgaand aan een cosmetische ingreep. De arts tekent lijnen op het gezicht van de patiënt.
Beeld: ©Hollandse Hoogte/ANP

Perspectief van de cliënt centraal

Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg is opgesteld door de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. Hierbij is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de onderdelen van het kwaliteitskader dat de betrokken partijen al hadden ontwikkeld en waarover overeenstemming was. De Kwaliteitsraad heeft het kwaliteitskader vanuit het perspectief van de cliënt opgesteld. Belangrijk voor een cliënt is, dat het duidelijk is wat hij of zij kan verwachten van de behandeling door de cosmetisch zorgverlener en of die de behandeling mag uitvoeren. Daarom staan in het kwaliteitskader nu afspraken over goede informatievoorziening, veiligheid en complicaties.

Deskundige zorgverleners

Om veilig en verantwoord cosmetische zorg te kunnen geven, moeten zorgverleners voldoende bekwaam zijn voor het uitvoeren van cosmetische behandelingen. Daarom staan in het kwaliteitskader algemene kwaliteitseisen voor het opleidingsniveau van zorgverleners. Daarnaast geeft het kwaliteitskader een handreiking voor het formuleren en vaststellen van bekwaamheidseisen (kennis en vaardigheden). Deze eisen staan niet in het kader zelf, maar moeten worden uitgewerkt door de verschillende beroepsgroepen in de cosmetische zorg.

Leren en verbeteren

Voor goede en veilige cosmetische zorg met zo min mogelijk complicaties voor cliënten, is het ook belangrijk dat zorgverleners en zorginstellingen continu blijven leren. Daarom besteedt het kwaliteitskader aandacht aan het versterken van het lerend vermogen van de sector cosmetische zorg. Zorgorganisaties die cosmetische behandelingen aanbieden, worden bijvoorbeeld gevraagd jaarlijks een kwaliteitsverslag te publiceren, een kwaliteitsplan te maken met audits en visitaties en een lerend netwerk te vormen met andere organisaties.

Uitvoering door partijen

Ten slotte staan in het kwaliteitskader vervolgopdrachten voor de sector. Eén daarvan is de vorming van een Stuurgroep Cosmetische Zorg, die bestaat uit alle relevante partijen in de cosmetische zorg. Deze stuurgroep neemt het voortouw bij het verder versterken van het lerend vermogen van de sector en bij het uitvoeren van de opdrachten uit het kwaliteitskader, zoals het formuleren van de bekwaamheidseisen en het opstellen van een cliëntenversie van het kader. De verantwoordelijkheid voor de implementatie van het kwaliteitskader ligt bij de zorgverleners en hun organisaties. Het Zorginstituut gaat de implementatie van het kader volgen en ondersteunt de Stuurgroep Cosmetische Zorg bij de uitvoering van de opdrachten.

Over doorzettingsmacht

Als betrokken partijen een kwaliteitsproduct niet binnen de afgesproken termijn opleveren, kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht inzetten. Dat betekent dat het Zorginstituut deels of geheel de regie overneemt en de Kwaliteitsraad verzoekt om het kwaliteitsproduct alsnog op te stellen en aan te bieden voor opname in het openbare Register.

De partijen die betrokken zijn bij de cosmetische zorg, hadden tot december 2018 de tijd om samen een kwaliteitskader op te stellen. Zij zijn een heel eind gekomen, maar konden het echter niet eens worden over de vereiste bekwaamheden voor bepaalde ingrepen, die onderdeel uitmaken van het kader. Daarom heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut eind 2018 besloten om de regie op de afronding over te nemen. De Kwaliteitsraad heeft vervolgens het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg opgesteld en in oktober 2019 aangeboden voor opname in het Register. Hierbij zijn onder meer de volgende partijen geconsulteerd:

  • Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG)
  • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
  • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
  • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
  • Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)