Kwaliteitskader Cosmetische Zorg

Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg bevat de landelijke afspraken met de betrokken partijen over de manier waarop de zorg binnen de cosmetische geneeskunde georganiseerd moet zijn. Deze afspraken moeten ervoor te zorgen dat een cliënt overal in Nederland veilige en kwalitatieve goede cosmetische zorg krijgt. Het kwaliteitskader geeft inzicht in de kwaliteitseisen, maakt duidelijk wat cliënten van cosmetische zorg mogen verwachten en of de cosmetisch zorgverlener de behandeling mag uitvoeren. Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg op 12 november 2019 vastgesteld en opgenomen in het Register.

Hoofdpunten van het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg

Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg:

 • is bedoeld voor alle zorgverleners en zorginstellingen die cosmetische of esthetische geneeskundige behandelingen uitvoeren.
 • is opgesteld door de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. Daarbij is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de onderdelen die  de betrokken partijen hadden ontwikkeld en waarover zij het eens waren.
 • is opgesteld vanuit het perspectief van de cliënt.
 • heeft aandacht voor het versterken van het lerend vermogen van de sector.
 • geeft het opleidingsniveau aan waarmee een zorgverlener bekwaam wordt geacht om een verrichting uit te voeren.
 • geeft de sector een handreiking voor het formuleren en vaststellen van bekwaamheidseisen.
 • bevat opdrachten voor de sector, waaronder de vorming van een Stuurgroep Cosmetische Zorg die het voortouw neemt in het:
  • versterken van het lerend vermogen van de sector;
  • formuleren van bekwaamheidseisen;
  • opstellen van een cliëntenversie van het kader.

Het vervolg

Het is nu aan zorgverleners en zorginstellingen om aan de slag te gaan met de implementatie van de kwaliteitseisen. De stuurgroep Cosmetische Zorg, die bestaat uit alle relevante partijen in de cosmetische zorg, kan daarbij een belangrijke rol hebben.