Bewegingshulpmiddelen (Zvw)

Verzekerden met bewegingsproblemen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor hulpmiddelen die hen helpen bij het bewegen of handelen.

Alleen bij ernstige aandoeningen

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van hulpmiddelen voor het bewegingssysteem is bepaald dat er sprake moet zijn van een ernstige aandoening. Eenvoudige orthesen als steunzolen worden daarom niet vergoed.

Orthesen

Een orthese is een orthopedisch hulpmiddel dat een deel van het lichaam ondersteunt door het te corrigeren, stabiliseren, immobiliseren of te beschermen. Hulpmiddelen voor het bewegingssysteem worden gebruikt door mensen met beperkingen die samenhangen met het houdings- en bewegingsapparaat. Het gaat bijvoorbeeld om aandoeningen en afwijkingen aan de wervelkolom, botletsel, peesletsel, artrose, instabiele gewrichten, voetafwijkingen en verlamming. De behandeling ervan valt onder verschillende medische specialismen. Het gaat om orthesen of orthetische hulpmiddelen die uitwendig worden aangebracht.

Voorbeelden van hulpmiddelen die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen, zijn:

 • korsetten voor afwijkingen aan de wervelkolom
 • orthopedische beugelapparatuur
 • verschillende braces
 • orthopedische schoenen. Meer informatie staat op de pagina 'Schoenvoorzieningen'

Breukbanden meestal niet vergoed

In de meeste gevallen valt een breukband niet onder de basisverzekering. Als sprake is van een parastomale hernia kan de breukband wel onder het basispakket vallen. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Incontinentiehulpmiddelen en stomahulpmiddelen'.

Tijdelijk gebruik van een breukband, ter overbrugging van een wachttijd op een operatie, valt onder de geneeskundige zorg. Deze zorg is onderdeel van de kosten van de zorg in het ziekenhuis. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten dan rechtstreeks aan het ziekenhuis. Lees meer over geneeskundige zorg op de pagina 'Medisch-specialistische zorg'.

Overige hulpmiddelen voor het bewegingssysteem

Op het moment dat de hulpmiddelen, zoals hierboven beschreven, onvoldoende oplossing kunnen bieden voor de beperkingen in het bewegingssysteem, zal de verzekerde hier last van hebben bij bepaalde activiteiten.
Het gaat dan om de activiteiten als:

 • lopen
 • gebruiken van hand en arm
 • veranderen en handhaven van lichaamshouding
 • zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang
 • bij het gebruik van communicatieapparatuur

De hulpmiddelen die een oplossing kunnen bieden voor deze beperkingen, kunnen zowel tijdelijk als permanent (langdurig) worden ingezet.

Hulpmiddelen bij lopen    

Voorbeelden van hulpmiddelen die een compensatie bieden bij beperkingen in het lopen zijn:

 • rolstoelen
 • drempelhulpen
 • loopwagens
 • trippelstoelen.

Hulpmiddelen bij het gebruik van hand en arm

Voorbeelden van hulpmiddelen die een compensatie bieden bij beperkingen in het gebruiken van hand en arm zijn:

 • de robotmanipulator
 • armondersteuning
 • eetapparaten

Ook hulpmiddelen die een compensatie bieden bij beperkingen in het gebruik van boeken, kranten en tijdschriften (zoals bladomslagapparatuur en voorleesapparatuur) vallen onder deze omschrijving.

Hulpmiddelen bij veranderen en handhaven van lichaamshouding

Voorbeelden van hulpmiddelen die een compensatie bieden bij beperkingen in het veranderen en handhaven van de lichaamshouding zijn:

 • transferhulpmiddelen
 • (dynamische) orthesen voor liggen, zitten en staan (met inbegrip van antidecubituszitkussens)
 • aan functiebeperkingen aangepaste stoelen en tafels

Ligorthesen, sta-orthesen en zitorthesen die onderdeel zijn van een rolstoel of kinderduwwandelwagen vormen met dit hulpmiddel 1 geheel. De rolstoel moet compleet met deze orthesen worden verstrekt en gebruiksklaar zijn.

Hulpmiddelen bij wassen en toiletgang

Voorbeelden van hulpmiddelen die een compensatie bieden bij beperkingen in het zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang zijn:

 • losse toiletverhogers
 • douchestoelen
 • toiletstoelen

Hulpmiddelen bij gebruik communicatieapparatuur

Voorbeelden van hulpmiddelen die een compensatie bieden bij beperkingen in het gebruik van communicatieapparatuur zijn:

 • speciale toetsenborden
 • andere aangepaste apparatuur voor bediening van computers (oogbediening, hoofdbediening, enzovoort)

Computers voor lichamelijk gehandicapten kunnen alleen nog onder de aanspraak vallen als het gaat om computers voor omgevingsbesturing. In alle andere gevallen is de computer of tablet zelf een algemeen gebruikelijke voorziening. Deze komt daarom niet voor vergoeding uit het basispakket, maar komt voor eigen rekening van de verzekerde.

Afbakening Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Bij een aantal van de bovengenoemde hulpmiddelen kan onduidelijkheid ontstaan over de afbakening tussen de Zvw en de Wmo. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten. Als u kortdurend bent aangewezen op bijvoorbeeld een rolstoel, drempelhulp of transferhulpmiddel moet u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Bent u langdurig aangewezen op deze hulpmiddelen, dan moet u contact op nemen met uw gemeente. Onder langdurig wordt in dit verband verstaan dat van tevoren duidelijk is dat de hulpmiddelen permanent, dus levenslang, noodzakelijk zullen zijn.

Hulpmiddelen die niet worden vergoed

Onderstaande hulpmiddelen worden niet vergoed uit de basisverzekering:

 • Hulpmiddelen die een compensatie bieden voor beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om aangepaste keukenspullen zoals openers, scharen en fixeersnijplanken.
 • Eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om krukken, loophulpen met 3 of 4 poten, looprekken en rollator.
 • Sta-op-stoelen.

Gebruikskosten ADL-hond

Een ADL-hond is een hond die is opgeleid om iemand met een lichamelijke beperking te ondersteunen bij de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Verzekerden die een ADL-hond verstrekt hebben gekregen van hun zorgverzekeraar, krijgen van hun zorgverzekeraar ook een tegemoetkoming in de gebruikskosten van een ADL-hond. Gebruikskosten zijn bijvoorbeeld kosten voor voeding en de dierenarts (medische kosten).

Eigen risico  

De hulpmiddelen voor bewegen en de gebruikskosten voor een ADL-hond vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op hulpmiddelen voor bewegen staat beschreven in: