Home

Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op goede zorg uit het basispakket. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek, in Nederland heeft iedereen toegang tot dezelfde zorg. We betalen daar allemaal aan mee, via premies en belastingen.

Het basispakket moet zorg bevatten die werkt tegen een redelijke prijs en past bij wat de patiënt nodig heeft. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het basispakket ook in de toekomst toegankelijk blijft. Dat is waar Zorginstituut Nederland aan werkt: goede verzekerde zorg voor iedereen in Nederland, nu en in de toekomst.

Video: Zorginstituut Nederland - De Nederlandse Gezondheidszorg

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, zodat we allemaal kunnen rekenen op goede zorg. Zorginstituut Nederland waakt er namens de overheid over of die zorg goed en betaalbaar blijft.  

We worden in Nederland steeds ouder. Ook komen er steeds meer dure medicijnen, en stijgen de kosten voor langdurige zorg. Daarom kijken wij steeds opnieuw wat er wel en niet vergoed moet worden uit de basisverzekering. Dat zijn ingewikkelde keuzes die voor sommige mensen minder goed uitpakken. Maar onderaan de streep zorgen die keuzes voor de beste balans tussen goede en betaalbare zorg. 

Tot nu toe keken we vooral naar nieuwe medicijnen. Maar steeds vaker kijken we ook naar bestaande zorg en behandelingen. Onnodige of minder goede zorg willen we uit het basispakket halen. Bijvoorbeeld behandelingen die veel duurder zijn dan andere die net zo goed werken. 

We stellen onszelf altijd deze vragen:

  • Verbetert de kwaliteit van leven van patiënten door deze behandeling? 
  • Voor welke patiënten is het goede en noodzakelijke zorg? En voor welke niet? 
  • En, is de behandeling uiteindelijk het geld waard? 

Om die vragen te beantwoorden, praten we veel met iedereen in de zorg. Van patiënt tot dokter. En bestuderen we zoveel mogelijk onderzoek over hoe goed een behandeling of medicijn écht werkt.

Dit alles om het geld voor de zorg, waar u ook aan bijdraagt, goed te besteden. We maken keuzes voor en namens álle Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst kan rekenen op goede en betaalbare zorg. Daar staan wij voor!