Home

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op goede zorg uit het basispakket. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek, in Nederland heeft iedereen toegang tot dezelfde zorg. We betalen daar allemaal aan mee, via premies en belastingen.

Het basispakket moet zorg bevatten die we nodig hebben, die werkt en van goede kwaliteit is. Tegelijkertijd moet het basispakket toegankelijk en betaalbaar blijven. Zorginstituut Nederland voert verschillende werkzaamheden uit om al deze aspecten te bewaken.

Meer weten over de taken en werkwijze van het Zorginstituut? In deze video leggen we uit hoe we bijdragen aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders.